DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Septembar 2021


Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Datum objave odluke Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka Obavještenje o pokrenutom upravnom sporu
UP.0907-158/2021 30.09.2021. 30.09.2021. Rješenje Rudnik uglja AD Pljevlja "Sincommerce" d.o.o. Podgorica Nabavka rezervnih djelova za transportna vozila, po partijama
UP.0905-165/2021 30.09.2021. 30.09.2021. Rješenje Uprava prihoda i carina ”Raster office” d.o.o. Podgorica Nabavka carinskih plombi
UP.0905-152/2021 30.09.2021. 30.09.2021. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova "Tenegro Group" d.o.o. Podgorica Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene
UP.0904-166/2021 30.09.2021. 30.09.2021. Rješenje JU Kulturni centar Bar ”D2Systems” d.o.o. Podgorica Nabavka digitalne opreme za digitalizaciju bioskopske sale Doma kulture u Baru
UP.0906-162/2021 27.09.2021. 28.09.2021. Rješenje JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar "SAFETY&CONSULTING AGENCY" DOO Podgorica Nabavka usluge fizičke zaštite objekata i lica
UP.0906-168/2021 27.09.2021. 28.09.2021. Rješenje Opština Plužine "Eurozox" DOO Danilovgrad Nabavka radova na asfaltiranju lokalnih puteva
UP.0902-143-1/2020 27.09.2021. 28.09.2021. Rješenje JU Crnogorsko narodno pozorište ”Marco Polo Travel Agency” DOO Podgorica i "Montenegro Tourist Service" DOO Podgorica Nabavka usluga vazdušnog prevoza
UP.0902-150/2021 27.09.2021. 28.09.2021. Rješenje Ministarstvo kapitalnih investicija "Golbi" d.o.o. Podgorica Nabavka usluga grafičke pripreme i izrade matrice i štampe pomorskih "VINJETA"za Lučke kapetanije Bar i Kotor (MKI)
UP.0902-159/2021 27.09.2021. 28.09.2021. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog i birotehničkog materijala
UP.0902-167/2021 17.09.2021. 17.09.2021. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica ”PUTEVI BAR” d.o.o. Bar Nabavka radova na "Rekonstrukciji Ulice Husinjskih rudara u zahvatu DUP-a "Konik-Vrela ribnička II" i PUP-a Podgorice"
UP.0904-131/2021 17.09.2021. 17.09.2021. Rješenje JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”INCOM” d.o.o. Podgorica i  ”Black Stone CG” d.o.o. Podgorica Nabavka radova izgradnje i uređenja šetališta na Jazu, od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70 K.O. Prijevor I do zapadnog kraja plaže Jaz na katastarskoj parceli 96 K.O. Prijevor I (sektor 42 po PP0P) u dužini od cca 226 m, u opštini Budva
UP.0907-156/2021 17.09.2021. 17.09.2021. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica "Digit Montenegro" d.o.o. Podgorica Nabavka roba - licence za softver, po partijama, Parija 1 (Endpoint antivirus licence) i Partija 2   (Microsoft Windows Server 2019 Standard 16-Core i SQL Server 2019 Standard)
UP.0905-141/2021 09.09.2021. 09.09.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”AG Infoplan” DOO Nikšić Nabavka građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata - tekuće i havarijsko održavanje Region 4
UP.0905-137/2021 09.09.2021. 09.09.2021. Rješenje Uprava za imovinu ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga - objedinjena nabavka mobilne telefonije, primjenom okvirnog sporazuma na period od dvije godine, za potrebe državnih organa, po partijama
UP.0904-146/2021 09.09.2021. 09.09.2021. Rješenje JU Sportski centar Nikšić ”Eurozox” d.o.o. Danilovgrad Nabavka drvenog sportskog poda i opreme za dvoranu i bazen, po partijama
UP.0904-155/2021 09.09.2021. 09.09.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica ”Security Guard Montenegro” d.o.o. Podgorica Nabavka usluga obezbjeđenja – fizička zaštita objekata
UP.0902-135/2021 09.09.2021. 09.09.2021. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Nikšić prevoz A&G” DOO Nikšić Nabavka pružanja usluga transporta pripadnika Vojske Crne Gore, po partijama Obavjestenje UP.0902-135-2021
UP.0902-140/2021 01.09.2021. 02.09.2021. Rješenje "Putevi" DOO Podgorica Zajednička ponuda "Hifa Oil" DOO Podgorica i "E.C. Auto Trade" DOO Tuzi Nabavka i isporuke bitumena Obavjestenje UP.0902-140-2021
UP.0904-149/2021 01.09.2021. 02.09.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica ”WINSOFT” d.o.o. Podgorica Nabavka usluga podrške – GIS (GIS genode)
UP.0904-151/2021 01.09.2021. 02.09.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica ”ABC Sistem” d.o.o. Nikšić Nabavka armirano betonskih stubova
UP.0906-153/2021 01.09.2021. 02.09.2021. Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica "D-SECURITY" DOO Podgorica Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja (stražarske i čuvarske usluge) u službenim prostorijama