DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Novembar 2021


Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Datum objave odluke Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka Obavještenje o pokrenutom upravnom sporu
UP.0905-186/2021 25.11.2021. 26.11.2021. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Decom Montenegro” DOO Podgorica Nabavka izrada idejnog rješenja i glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Pržno od zapadnog kraja hotelskog kompleksa "Maestral" do istočnog kraja plaže Pržno, u dužini cca 270 metara, na djelovima katastarskih parcela 1931, 1931/2 i 909/2 K.O. Sveti Stefan (sektor 46 PPOP) sa izradom elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu (ukupna površina projektovanja 1420 m2)
UP.0905-148/2021 25.11.2021. 26.11.2021. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica "AZD PRAHA s.r.o" DSD Podgorica Nabavka rezervnih djelova za signalno sigurnosne uređaje i opremu za grijače skretnica za Službu SS postrojenja
UP.0904-183/2021 25.11.2021. 26.11.2021. Rješenje Prijestonica Cetinje ”Eurozox” d.o.o. Danilovgrad Nabavka radova izgradnje objekta za potrebe socijalnog stanovanja – I faza
UP.0902-119-1/2021 25.11.2021. 26.11.2021. Rješenje "Rudnik uglja" AD Pljevlja "Electro team" DOO Budva Nabavka izmještanja dijela dalekovoda 35 kV "Potrlica-Tvrdaš" između stubnih mjesta broj 9 i 16 za DTO sistem
UP.0907-169/2021 19.11.2021. 22.11.2021. Rješenje "Komunalne djelatnosti" d.o.o. Bar V.U. "Veterinum" Ulcinj Nabavka usluga sprovođenja fitosanitarnih mjera, koje se odnose na hemijsko tretiranje palmi koje se nalaze na javnim površinama Opštine Bar
UP.0905-190/2021 19.11.2021. 22.11.2021. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Electro team” DOO Budva Nabavka radova obilježavanje vodova za potrebe vazduhoplovstva (raspon 29-30 DV 110kV Tivat - Herceg Novi) - Radovi na rekonstrukciji raspona st.br. 29 – 30 na DV 110 kV Herceg Novi – Tivat, pripremni radovi, isporuka opreme i materijala, izgradnja novih stubova, elektromontažni i demontažni radovi
UP.0902-184/2021 19.11.2021. 22.11.2021. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore "Electro team" DOO Budva Nabavka izvođenja radova na parternom uređenju rive Pržno u Opštini Budva Obavjestenje UP.0902-184-2021
UP.0904-173/2021 19.11.2021. 19.11.2021. Rješenje Čistoća DOO Podgorica ”GPS Solutions” DOO Podgorica Nabavka usluge GPS praćenje vozila i kontrola praćenja potrošnje goriva
UP.0902-192/2021 19.11.2021. 19.11.2021. Rješenje JU Nacionalna biblioteka Crne Gore ”Đurđe Crnojević” ”Humci” d.o.o. Cetinje Nabavka lož ulja
UP.0906-195/2021 17.11.2021. 17.11.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica "MEZON" d.o.o. Danilovgrad Nabavka roba - AMM projekat - proširenje treće faze, po partijama, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 12 mjeseci ili do dostizanja vrijednosti ugovorene cijene
UP.0902-132/2021 17.11.2021. 17.11.2021. Rješenje JU Nacionalna biblioteka Crne Gore ”Đurđe Crnojević” ”Humci” d.o.o. Cetinje Nabavka lož ulja
UP.0906-180/2021 12.11.2021. 12.11.2021. Rješenje JPU "Ljubica Popović" iz Podgorice "Miacom" d.o.o. Podgorica Nabavka prehrambenih proizvoda, po partijama
UP.0905-189/2021 12.11.2021. 12.11.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica ”Meter&Control” d.o.o. Beograd Nabavka roba brojila i mjerne opreme za održavanje mjernih mjesta u postojećem AMM sistemu
UP.0902-179/2021 12.11.2021. 12.11.2021. Rješenje JZU "Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore"  Podgorica ”Prokom” DOO Podgorica Nabavka specijalnih radnih vozila, po partijama Obavjestenje UP.0902-179-2021
UP.0907-157/2021 05.11.2021. 05.11.2021. Rješenje "Sportski objekti" d.o.o. Podgorica "Security Guard Montenegro" d.o.o. Podgorica Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja objekata
UP.0907-176/2021 05.11.2021. 05.11.2021. Rješenje "Putevi" d.o.o. Podgorica "Tudors Montenegro" d.o.o. Podgorica Nabavka i isporuke bitumena
UP.0905-171/2021 05.11.2021. 05.11.2021. Rješenje Opština Budva ”DING” d.o.o. Podgorica Nabavka ustupanja izvođenja radova na izgradnji i rekonstrukciji sportskog terena – izgradnja parka, sportskog i dječijeg igrališta u naselju Sveti Stefan
UP.0905-177/2021 05.11.2021. 05.11.2021. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Electro team” DOO Budva Nabavka radova obilježavanje vodova za potrebe vazduhoplovstva (raspon 29-30 DV 110kV Tivat - Herceg Novi) - Radovi na rekonstrukciji raspona st.br. 29 – 30 na DV 110 kV Herceg Novi – Tivat, pripremni radovi, isporuka opreme i materijala, izgradnja novih stubova, elektromontažni i demontažni radovi
UP.0904-103/2021 05.11.2021. 05.11.2021. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore ”SAFETY & CONSULTING AGENCY” d.o.o. Podgorica i žalba ”DON SECURITY” d.o.o. Nikšić Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja i nadzora zgrada, po partijama
UP.0904-178/2021 05.11.2021. 05.11.2021. Rješenje Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Bar ”Tenegro group” d.o.o. Podgorica Nabavka drona-bespilotne letjelice
UP.0902-172/2021 05.11.2021. 05.11.2021. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Glušica” DOO Nikšić Nabavka pružanja usluga transporta pripadnika Vojske Crne Gore, po partijama