DKZKPJNDRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU 

POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

Pravna regulativa


Na ovoj stranici možete naći kompletnu pravnu regulativu (zakone , podzakonske akte i pravilnike) vezano za postupke javnih nabavki.You are here Pravna regulativa