DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Avgust 2014

Broj Datum                             Rješenja/ Zaključka Vrsta                             Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0902-72/13-2014 29.08.2014 Rješenje -Odbijena žalba Direkcija javnih radova “Was-design” DOO Podgorica Opremanje zgrade Univerzitetskog centra u Beranama.
UP.0902-362/3-2014 29.08.2014 Rješenje-Odbijena žalba Opština Ulcinj Konzorcijum “Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica, “MM Projekt” DOO Podgorica… Opremanje zgrade Univerzitetskog centra u Beranama.
UP.0902-383/1-2014 29.08.2014 Rješenje poništava se postupak u cjelosti Državna revizorska institucija “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Usluga mobilne telefonije
UP.0902-387/2-2014 29.08.2014 Rješenje usvojena žalba- Ponavlja se vrednovanje Zavod za školstvo “Swiss osiguranje ” AD Podgorica. Usluga osiguranja zaposlenih od nesreća
UP.0902-393/2-2014 29.08.2014 Rješenje usvojena žalba-Poništava se postupak u cjelosti Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore “Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala i tonera, po partijama.
UP.0902-457/3-2014 29.08.2014 Rješenje odbijena žalba Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki Nabavka energetskih transformatora, po partijama.
UP.0902-469/2-2014 29.08.2014 Zaključak odbačena žalba Elektroprivreda Crne Gore  AD Nikšić Konzorcijum “Televex” DOO Podgorica i “Civil Engineer” DOO Podgorica Radovi (sa isporukom opreme) na instalaciji rasvjete objekta i prilaznog puta elektrani po Glavnom projektu za potrebe HE “Perućica”.
UP.0902-498/2-2014 29.08.2014 Zaključak odbačena žalba Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Eminent” DOO Podgorica, “Novi  Volvox” DOO Podgorica i “Ding” DOO Podgorica Izgradnja DTS 10/0,4 kV Stadion i DTS  10/0,4 kV Cijevna za potrebe FC-Distribucija-ED Podgorica.
UP.0903-284/3-2014 29.08.2014 Rješenje poništava se po službenoj dužnosti-Ponavlja se vrednovanje Glavni grad Podgorica “Sacom” DOO Sarajevo. Nabavka saobraćajnih znakova, odbojnih ograda, saobraćajnih stubića i opreme za puteve-usporivače brzine, po partijama.
UP.0903-323/2-2014 29.08.2014 Rješenje usvojena žalba-Ponavlja se vrednovanje Javno preduzeće za upravljanje reklamnim prostorom opštine Budva “Mediteran reklame” Budva “Pro file” DOO Podgorica Usluge štampanja i postavljanja reklamnog prostora.
UP.0903-331/2-2014 29.08.2014 Rješenje poništava se po službenoj dužnosti-Ponavlja se postupak u cjelosti Ministarstvo unutrašnjih poslova “Golbi” DOO Podgorica. Nabavka štampanih obrazaca.
U.P.0903-355/1-2014 29.08.2014 Rješenje poništava se postupak u cjelosti Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija. “Kastex” DOO Podgorica.
UP.0903-361/2-2014 29.08.2014 Rješenje usvaja se žalba-Ponavlja se vrednovanje Agencija za mirno rješavanje radnih sporova “Pro file” DOO Podgorica Usluge fotokopiranja u centru Podgorice
UP.0903-367/2-2014 29.08.2014 Rješenje usvaja se žalba-Ponavlja se vrednovanje JU Gimnazija “Tanasije Pejatović” Pljevlja “Tehnoinženjering-Šljivančanin” DOO Podgorica Nabavka školskog namještaja i elektronske opreme za nastavu, po partijama.
UP.0903-372/3-2014 29.08.2014 Rješenje usvaja se žalba-Poništava se postupak u cjelosti Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost “Winsoft” DOO Podgorica Izrada centralizovane georeferencirane baze podataka objekata elektronske komunikacione infrastrukture.
UP.0903-415/4-2014 29.08.2014 Rješenje odbija se žalba Direkcija javnih radova Joint venture “Crnagora put” AD Podgorica, “Sami inženjering” DOO Podgorica i “Kodar inženjering”DOO .. Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Vojislava Šćepanovića u opštini Mojkovac.
UP.0904-371/4-2014 29.08.2014 Rješenje odbija se žalba Zavod za statistiku-Monstat “Sava Montenegro” AD Podgorica i “Sava Car” DOO Podgorica Usluge tehničkog pregleda automobila i osiguranja motornih vozila.
UP.0904-376/2-2014 29.08.2014 Rješenje usvojena žalba-Ponavlja se vrednovanje Ministarstvo unutrašnjih poslova “Fobra”DOO Podgorica Nabavka auto djelova, akumulatora, ulja, maziva i drugog potrošnog materijala, po partijama.
UP.0904-382/3-2014 29.08.2014 Rješenje usvojena žalba-Ponavlja se vrednovanje Pošta Crne Gore “Karal Commerce”  DOO Podgorica Nabavka 100 mopeda
UP.0904-390/2-2014 29.08.2014 Rješenje odbija se žalba Institut za strane jezike univerziteta Crne Gore “Ivago” DOO Podgorica Usluge fotokopiranja prema specifikaciji za 2014.g.
UP.0904-398/3-2014 29.08.2014 Rješenje usvojena žalba-Ponavlja se postupak u cjelosti “Montecargo”AD Podgorica “Zetatrans” AD Podgorica Usluge špedicije
UP.0904-464/2-2014 29.08.2014 Zaključak odbacuje se žalba Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica “Ernst & Young Montenegro” DOO Podgorica Revizija finansijskih iskaza za 2014.g. i dostavljanja Izvještaja revizora, po obavljenom poslu , sa prevodom na engleski jezik….
UP.0904-517/2-2014 29.08.2014 Zaključak obustavlja se postupak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Elnos inženjering” DOO Podgorica Radovi za potrebe ED Bar ( Izgradnja kablovskog voda 35 kV 2x(3x(XHE 49 A 1×240/25, 20/35 kV) od TS 110/35 kV “Bar” do TS 10 kV “Popovići”-izgradnja obuhvata polaganje kablovskih vodova 10 kV 2x(3x(XHE 49A  1×240/12 , 12/20 kV)).