DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Septembar 2014

BrojDatum        Rješenja/ ZaključkaVrsta Rješenja/ ZaključkaNaručilacŽalilacPredmet i vrsta postupka
UP. 0905-583/1-201426.09.2014Rješenje postupak sproveden u skladu sa zakonomMinistarstvo prosvjete Crne GoreKontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 12/2822/5 od 02.07.2014. godineNabavka energenata: lakog lož ulja za grijanje objekata obrazovno-vaspitnih ustanova u količini od 2.411.588,00 l, tokom 2014. godine.
UP. 0904-474/2-201426.09.2014Rješenje usvojena žalba-poništava se postupak u cjelostiJU Centar za socijalni rad opštine Podgorica“Ljetopis” DOO PodgoricaNabavka kancelarijskog materijala.
UP. 0902-527/2-201426.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeJU OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin” Podgorica“Globus tours” DOO PodgoricaNabavka usluga organizacije i izvođenja đačke ekskurzije za broj do 104 učenika.


U.P. 0902-445/2-2014

26.09.2014Rješenje usvojena žalba -ponavlja se vrednovanjeElektroprivreda Crne Gore AD Nikšić“Montex – Hidromont” DOO NikšićNabavka roba za potrebe HE Perućica – rezervni djelovi – pomoćni materijal i opšti potrošni materijal, alat, pribor i inventar.

UP.0903-547/1-2014

26.09.2014Rješenje odbacuje se žalba kao neuredna-postupak sproveden u skladu sa zakonomJU Resursni centar za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora

“Tehnoput MNE” DOO Podgorica i Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu 01/14 od 12.05.2014.g.

Javne nabavke izvođenja radova na nastavku izgradnje Sportske dvorane u opštini Kotor.
UP.0903-572/4-201426.09.2014Zaključak-odbačena žalba kao nedopuštenaDirekcija javnih radova.“Energogroup” DOO PodgoricaJavne nabavke izvođenja radova na rekonstrukciji Doma vojske Crne Gore za potrebe smještaja društva sa ograničenom odgovornošću Investiciono preduzetnički centar “Tehnopolis” u Nikšiću.

UP.0904-468/4-2014


26.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeJU Dom učenika i studenata Podgorica.“Tehnoinženjering – Šljivančanin” DOO Podgorica.Nabavka isporuke i montaže mašina za pranje i sušenje veša po principu samoposluživanja (žetoni) i izrada i montaža namještaja, po partijama.

UP.0903-401/2-2014


26.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeGlavni grad Podgorica.“Vatrooprema” DOO Podgorica.Nabavke vatrogasne i zaštitne opreme, po partijama.

UP.0905-581/3-2014


26.09.2014Zaključak obustavljen postupak zbog odustanka žalioca od izjavljene žalbeJU “Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju” Nikšić.“KOV CAR” DOO Tivat.Nabavka putničkog automobila.

UP.0903-434/2-2014


19.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanje.pdfMinistarstvo unutrašnjih poslova“Stratus” doo PodgoricaNabavka kancelarijskog potrošnog materijala
UP.0902-561/2-201419.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanje.pdfJU OŠ “Pavle Rovinski” Podgorica“Globus tours” DOO Podgorica.Nabavka usluga organizacije i izvođenja đačke ekskurzije za 160 učenika


UP.0904-443/5-2014


19.09.2014Zaključak spajaju se postupci.pdfElektroprivreda Crne Gore AD Nikšić“Montex Hidromont” DOO NikšićNabavka transformatorskih uljnih pumpi i niskonoseće prikolice za postrojenje za ulja…

UP.0904-443/6-2014


19.09.2014Rješenje usvojena žalba –ponavlja se vrednovanje.pdfElektroprivreda Crne Gore AD Nikšić“Montex Hidromont” DOO NikšićNabavka transformatorskih uljnih pumpi i niskonoseće prikolice za postrojenje za ulja…


UP.0902-523/2-2014

19.09.2014Rješenje postupak sproveden u skladu sa zakonom.pdfElektroprivreda Crne Gore AD NikšićKontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 89/14 od 06.06.2014.g.Nabavka radova za potrebe ED Bar – izrada glavnog projekta i izvođenja radova na izgradnji TS 35/10 kV 2X8 MVA “Popovići” (ključ u ruke).

UP.0902-366/3-2014


19.09.2014Zaključak spajaju se postupciGlavni grad PodgoricaŠtamparija “Obod” AD Cetinje i “DPC” DOO PodgoricaUsluga štampanja raznih materijala prema specifikaciji


U.P.0902-501/2-2014


19.09.2014Rješenje poništena odluka-ponavlja se vrednovanjeCrnogorski elektroprenosni sistem AD PodgoricaKontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 04/14 od 25.03.2014.g.Nabavka prekidača 110 kV, 35 kV kabla XHE-49A, 1×300 mm2 i 35 kV kabla XHE-49A, 1×240 mm2, po partijama.

UP. 0902-433/3-2014


19.09.2014Rješenje usvojena žalba -ponavlja se vrednovanjeJavno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore“MTEL” DOO PodgoricaNabavka operatera za pružanje fiksne telefonije

UP.0904-440/2-2014


19.09.2014Rješenje usvojena žalba –poništava se postupak u cjelostiZavod za statistiku – Monstat“Amplitudo” DOO PodgoricaNabavka usluge obezbjeđenja antivirusnog programa i 130 korisničkih licenci za iste.
UP. 0904-426/13-201419.09.2014Rješenje usvaja se žalbaGlavni grad Podgorica“Ljetopis Automotive” DOO PodgoricaNabavka dva navalna vatrogasna vozila (vatrogasna nadogradnja na novom vozilu) i vatrogasne nadogradnje na …

UP.0902-436/2-2014


15.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanje“Montecargo” AD Podgorica“Sandin Vrh” DOO CetinjeNabavka ulja i maziva
UP.0902-462/2-201415.09.2014Zaključak odbacuje se žalba kao neurednaJZU “Dr. Jovan Bulajić” Nikšić“Uzor” DOO PodgoricaNabavka usluga fizičkog obezbjeđenja imovine i lica
UP. 0902-472/5-201415.09.2014Zaključak odbacuje se žalba kao neurednaAgencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO PodgoricaKonzorcijum “Tehnoput-Mne” DOO Podgorica, ” Televex” DOO Podgorica i “Geo-Sistem” DOO PodgoricaNabavka izvođenja radova na rekonstrukciji Tabačkog mosta sa prilaznim saobraćajnicama


UP.0902-422/2-2014


15.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeDržavni arhiv“Swiss osiguranje”AD PodgoricaNabavka kolektivnog osiguranja zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja(nezgoda) i osiguranja zaposlenih od hiruških intervencija i težih bolesti


U.P.0902-396/4-2014


15.09.2014Zaključak obustavlja se postupak zbog odustanka žalioca od izjavljene žalbeOpština Budva“Urban studio” DOO PodgoricaNabavka usluge izrade Detaljnih urbanističkih planova, Lokalnih studija lokacije i Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, po partijama


UP.0902-524/2-2014


15.09.2014Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštenaKomisija za sprečavanje sukoba interesa” 2R Travel” DOO PodgoricaNabavka usluge vazdušnog prevoza i rezervacije hotelskog smještaja

UP.0902-419/2-2014


15.09.2014Rješenje odbijena žalba kao neosnovanaFond za zdravstveno osiguranje Crne Gore“Tehnotekstil” DOO NikšićNabavka higijenskih proizvoda


UP.0903-412/3-2014


15.09.2014Zaključak odbacuje se žalba kao neurednaMinistarstvo održivog razvoja i turizma“Ivago” DOO PodgoricaNabavka usluge fotokopiranja materijala


UP.0903-460/2-2014


15.09.2014Zaključak odbacuje se žalba kao neuredna“Vodovod i kanalizacija” DOO BudvaJU Zavod za geološka istraživanja Podgorica


UP.0903-449/2-2014


15.09.2014Zaključak odbacuje se žalba kao neurednaJU ” Lovćen Bečići” Cetinje“Barileva Turist” DOO Podgorica


UP.0904-521/1-2014

15.09.2014Rješenje postupak sproveden u skladu sa zakonomFond za zdravstveno osiguranje Crne GoreKontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 15/14 od 12.06.2014.g.Nabavka motornog goriva
UP.0904-532/3-201415.09.2014Zaključak odbacuje se žalba kao neurednaDirekcija javnih radovaKonzorcijum “Gradnja Promet” DOO Danilovgrad, “Ing invest” DOO Danilovgrad, ” Foresta” DOO Podgorica, ” Grijanje” DOO Danilovgrad i “Ekoplant” DOO PodgoricaNabavka izvođenja radova na adaptaciji bivše zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici
UP.0903-448/3-201415.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeMinistarstvo finansija” Smart Tech” DOO PodgoricaNabavka usluge izrade softvera-Informacionog sistema za on-line nadzor igara na sreću- ISONIS
UP.0903-394/2-201415.09.2014Rješenje odbijena žalba kao neosnovana” Čistoća” DOO Podgorica“Ljetopis” DOO PodgoricaNabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP.0904-514/3-201415.09.2014Zaključak odbačena žalba kao neurednaDirekcija za saobraćaj“Tehnoput- MNE” DOO PodgoricaNabavka izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2 Podgorica-Ribarevina, dionica Slijepač Most ( izgradnja treće trake)
UP.0904-416/4-201415.09.2014Rješenje odbijena žalba kao neosnovanaElektroprivreda Crne Gore AD Nikšić“Televex” DOO Podgorica i ” Civil Engineer” DOO PodgoricaNabavka radova na izradi parking prostora kod elektrane i renoviranje telekomunikacione prostorije HE “Perućica”

UP.0902-570/11-2013


15.09.2014Rješenje usvojena žalba-poništava se postupak u cjelostiJP “Komunalne usluge” Pljevlja“Farmavet” DOO PljevljaNabavka veterinarskih usluga

UP.0903-513/3-2014


15.09.2014Rješenje usvojena žalba-poništava se postupak u cjelostiMinistartsvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj“Tehnoput- MNE” DOO PodgoricaNabavka izvođenja radova na redovnom održavanju i zaštiti državnih puteva, po partijama
UP.0902-385/15-201415.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeMinistarstvo unutrašnjih poslovaKontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 37-2/14 od 04.02.2014.g;Nabavka registarskih tablica i registracionih naljepnica
UP.0903-420/4-201415.09.2014Rješenje odbačena žalba kao neurednaSekretarijat za uređenje prostora i održivog razvoja opština Bijelo Polje“Winsoft” DOO Podgorica, “CAU Centar za arhitekturu i urbanizam” DOO Podgorica, “Republički zavod za urbanizam i prijektovanje” AD Podgorica i ” Urbanprojekt” AD ČačakNabavka izrade izmjena i dopuna DUP-ova Centarle zone, Industrijske zone i područje terminala i Rakonje, po partijama
UP.0902-374/5-201405.09.2014Rješenje usvojena žalba-Ponavlja se vrednovanjeMinistarstvo unutrašnjih poslova“Was Design” DOO PodgoricaIzrada i ugradnja namještaja.
UP.0902-377/3-201405.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeGlavni grad Podgorica“Sandin Vrh” DOO CetinjeNabavka sitnog alata i mašina, ulja i maziva i rezervnih djelova vozila i akumulatora, po partijama.
UP.0903-375/2-201405.09.2014Rješenje odbijena žalba kao neosnovanaSekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane“Tehnotekstil” DOO NikšićNabavka sredstava za higijenu na period od jedne godine.
UP.0903-380/5-201405.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeJP “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi“Unitires” DOO PodgoricaNabavke rezervnih djelova za vozni park, mala i teretna vozila, po partijam, i to Partija 1-Nabavka rezervnih djelova za mala vozila, Partija 2- Nabavka rezervnih za teretna vozila i Partija 3 – Gume za vozila.
UP.0903-384/3-201405.09.2014Rješeje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeMinistarstvo unutrašnjih poslova“Stratus” DOO PodgoricaNabavke tonera i ketridža za štampače, fotokopir aparate i faksove, po partijama.
UP.0903-517/12-201305.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeElektroprivreda Crne Gore AD Nikšić“Bajmont” DOO PodgoricaNabavke energetskih kablova 12/20 kV (XHE)
UP.0904-406/2-201405.09.2014Rješenje usvojena žalba-poništava se postupak u cjelostiJU Dom zdravlja Podgorica“Jugodata” DOO PodgoricaNabavke kompjuterske opreme i pribora
UP.0904-413/9-201405.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeAgencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO PodgoricaKonzorcijum “Urbanprojekt” AD Čačak i “Civil Engineer” DOO PodgoricaNabavke usluga izrade urbanističke dokumentacije, po partijama
UP.0904-421/2-201405.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjePravni fakultet Univerziteta Crne Gore“Swiss Osiguranje” AD PodgoricaNabavka usluga osiguranja od nesreća, požara i osiguranja imovine, prema tehničkoj specifikaciji
UP.0904-471/3-201405.09.2014Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštenaElektroprivreda Crne Gore AD Nikšić“Orbita” DOO NikšićNabavke transformatorskog ulja
U.P.0904-493/1-201405.09.2014Rješenje postupak sproveden u skladu sa zakonomFond za zdravstveno osiguranje Crne GoreKontrola javne nabavke po Pozivu broj 12/14 od 03.06.2014.g.Nabavke potrošnog medicinskog materijala za dijalizu za potrebe KCCG, opštih bolnica u Beranama, Bijelom Polju, Pljevljima, Nikšiću, Kotoru i Baru i domova zdravlja u Budvi, Herceg-Novom, Plavu i Rožajama.
UP.0904-368/2-201405.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeJU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac“Žitomlin” DOO NikšićIzgradnja III faze Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Mojkovcu
UP.0903-388/4-201405.09.2014Rješenje odbijena žalba kao neosnovanaSkupština Crne Gore“HTP Aurel” DOO PodgoricaNabavke usluga hotelskog smještaja u Podgorici u hotelu sa četiri zvjezdice
UP.0904-432/7-201405.09.2014Rješenje poništena odluka-ponavlja se vrednovanjeJP za Nacionalne parkove Crne GoreKonzorcijum “Zan-Co” DOO Podgorica, “Popović elektro sistem” DOO Podgorica, “MMK Control” DOO Bar i “Građevinski nadzor i labaratorijska ispitivanja” AD PodgoricaRadovi na rekonstrukciji ugostiteljskog objekata-restorana na obali Crnog jezera u opštini Žabljak.
UP.0902-400/4-201405.09.2014Rješenje odbija se žalba-poništava se postupak u cjelostiAgencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica“Ljetopis” DOO Podgorica, “Kastex” DOO PodgoricaNabavka kancelarijskog materijala
UP.0902-400/3-201405.09.2014Zaključak spajaju se postupciAgencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica“Ljetopis” DOO Podgorica; “Kastex” DOO PodgoricaNabavka kancelarijskog materijala.
UP.0902-410/2-201405.09.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeMinistarstvo ekonomijeKonzorcijum “Amplitudo” DOO Podgorica i “Info Space” DOO BeogradIzrada i implementacija softverskog rješenja “Elektronska baza podataka o izdatim dozvolama i baze podataka krajnjih korisnika”