DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Novembar 2014

BrojDatum        Rješenja/ ZaključkaVrsta Rješenja/ ZaključkaNaručilacŽalilacPredmet i vrsta postupka
UP. 0904-679/2-201424.11.2014Zaključak spajaju se postupciAgencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost“Teletech” DOO Maribor, Republika Slovenija i ”Inovativni trendovi” DOO Zagreb, Republika HrvatskaNabavka usluge izrade alata (kalkulatora) za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektronske komunikacione usluge portala
UP.0905-705/3-201424.11.2014Zaključak odbacuje se žalba kao neurednaKlinički centar Crne Gore”MonteFashion” DOO PodgoricaNabavka sredstava za higijenu i papirnih PVC proizvoda
UP.0902-688/2-201424.11.2014Rješenje odbija se žalba kao neosnovanaMinistarstvo prosvjete“Simon voyages” DOO BeraneNabavka pružanja usluga prevoza učenika i studenata u međumjesnom saobraćaju u Crnoj Gori tokom 2014. godine
UP.0904-693/2-201424.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje”Vodovod i kanalizacija Kotor” DOO Kotor“Ingenium” DOO PodgoricaNabavka usluga konsultanata na procjeni imovine
UP.0904-676/4-201424.11.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeEkonomski fakultet Podgorica“AP Print” DOO PodgoricaNabavka usluga štampanja na period od jedne godine
UP.0903-691/3-201424.11.2014Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštenaAgencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO PodgoricaKonzorcijuma ”Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” Podgorica, ”Foresta” DOO Podgorica, ”Studio 02” DOO Podgorica i ”Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” AD PodgoricaNabavka usluga revizije Idejnog rješenja i Glavnog projekta gradskog pozorišta.
UP.0903-649/2-201424.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanjePošta Crne Gore AD Podgorica”UHY Mont Audit” DOO PodgoricaNabavka usluge revizije finansijskog izvještaja za 2014.g. uključujući i reviziju obračuna deficit univerzalnog servisa
UP.0903-645/2-201424.11.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeJavno preduzeće za upravljanje reklamnim prostorom opštine Budva ”Mediteran reklame” Budva„Pro file“ DOO PodgoricaNabavka usluge štampanja i postavljanja reklamnog prostora za 2014.g.
U.P.0903-636/2-201424.10.2014 Rješenje poništava se postupak u cjelostiU Gimnazija ”Stojan Cerović” Nikšić”Lovćen” osiguranje AD PodgoricaUsluge osiguranja učenika od nesrećnog slučaja za školsku 2014/15 godinu
UP.0903-689/2-201424.11.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeFond za zdravstveno osiguranje Crne Gore”Montemedicom” DOO PodgoricaNabavka Rtg filmova i potrošnog materijala (vlažna tehnologija) za potrebe JZU Crne Gore
UP.0904-679/3-201424.11.2014 Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeOpština PlužineKonzorcijuma ”Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica, ”Network Communication” DOO Tivat i ”Jawel” DOO DanilovgradNabavka usluge izrade alata (kalkulatora) za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektronske komunikacione usluge portala
UP.0903-642/4-201424.11.2014Rješenje odbijena žalba kao neosnovanaJP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva“Crnogorski Telekom” AD PodgoricaNabavka radova na izgradnji trafostanice TS 10/0.4 kV, 630 kVA Plužine nova, sa priključkom 20kV vodom i uklapanjem u NN mrežu za napajanje stambene zgrade
UP.0905-667/2-201424.11.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanje”Montecargo” AD JSC Podgorica”Milves” DOO NikšićNabavka kočionih papuča za teretne vagone
UP.0902-706/4-201424.11.2014Zaključak obustavlja se postupak zbog odustanka žalioca od žalbeCrnogorski elektroprenosni sistema AD PodgoricaKonzorcijuma ”SEG Consulting Montenegro” DOO Podgorica i ”SEG Consulting” DOO BeogradNabavka konsultantskih usluga za implementaciju novog SCADA sistema
UP.0903-658/2-201424.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanjeAgencija za nacionalnu bezbjednostKonzorcijuma ”Energogroup” DOO Podgorica i ”Tehnogradnja” DOO PljevljaNabavka radova na objektu Agencije u Herceg Novom.
UP.0902-680/2-201424.11.2014Rješenje usvojena žalba -poništava se postupak u cjelostiDržavna revizorska institucija„Crnogorski Telekom“ AD PodgoricaPružanje usluga mobilne telefonije
UP. 0905-657/2-201424.11.2014Rješenje odbacuje se žalba kao neosnovanaArhitektonski fakultet u PodgoriciKonzorcijum „Energogroup“ DOO Podgorica i „DBR“ DOO iz PodgoriceIzvođenje molerskih radova
UP. 0902-421/12-201324.11.2014Rješenje odbacuje se žalba kao neblagovremenaOpština Budva“Sanitacija” DOO PodgoricaNabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
UP.0904-487/14-201324.11.2014Rješenje odbija se žalba kao neosnovanaDirekcija javnih radovaKonzorcijum ”Flemer Stone” DOO Nikšić i ”Geopromet” DOO PodgoricaOtvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Tare u opštini Kolašin (III faza)
UP.0902-666/2-201424.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanjeAgencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost”Lovćen” Osiguranje AD Podgorica i ”Lovćen auto” AD PodgoricaNabavka usluga osiguranja, izdavanja zelenih kartona i registracije motornih vozila koja su u vlasništvu Agencije, kao i usluge osiguranja dodatno ugrađene specijalne kontrolno-mjerne opreme koja se nalazi u dva vozila, na period od godinu dana
UP.0902-685/2-201424.11.2014Rješenje odbija se žalba kao neosnovanaJU Dom učenika i studenata Podgorica”Frigo elektro sistem” DOO NikšićNabavka dvije mašine za pranje crnog suđa (plehova, velikih posuda, termosa, gajbi i ostalog kuhinjskog pribora) za kuhinje Novog i Starog doma.
UP.0905-652/3-201424.11.2014Rješenje usvojena žalbaPošta Crne Gore AD PodgoricaEfel travel” DOO CetinjeNabavka usluge održavanja motornih vozila po partijama
UP.0902-671/4-201424.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanjeElektroprivreda Crne Gore AD NikšićKonzorcijum ”PTT Inženjering” DOO Podgorica, ”Jawel Crna Gora” DOO Danilovgrad i ”Piros” DOO PodgoricaNabavka radova na održavanju distributivnih objekata (iskopi, podizanje i vađenje stubova, prosijecanje rastinja na trasi vodova, utovar, istovar i raznošenje raznog materijala, razvlačenje i polaganje kablova i dr.), za potrebe ED Žabljak i […]
UP.0905- 628/4-201417.11.2014Rješenje odbija se žalba kao neosnovana„Vodovod i kanalizacija“ DOO Kotor”P.D.G.” DOO PodgoricaNabavka hlora, natrijum hipohlorita i baždarenje boca za hlor
UP. 0904-660/6-201417.11.2014 Rješenje odbija se žalba kao neosnovanaElektroprivreda Crne Gore AD NikšićKonzorcijum ”Hidromont inženjering” DOO Podgorica, ”BI KOD” DOO Podgorica i RK ”Neretva” Mostar, Bosna i HercegovinaNabavka radova za potrebe HE ”Piva” – Izrada zaštite od vodoprocurivanja dijela uzvodnog lica brane odgovarajućim zaštitnim sredstvima, građevinsko održavanje, sanacija i reparacija podvodnih struktura
UP. 0905-630/3-201417.11.2014Rješenje odbija se žalba kao neosnovanaInženjerska komora Crne Gore“Frigoelektro“ DOO Podgorica; ”Home Systems” DOO PodgoricaNabavka uređaja za grijanje, provjetravanje i klimatizaciju.
UP. 0902-655/2-201417.11.2014Rješenje usvaja se žalbaOpština Budva“Crnogorski Telekom” AD PodgoricaUsluga mobilne telefonije
UP. 0904-670/4-201417.11.2014Zaključak odbacuje se žalba kao neblagovremena i nedopuštenaTuristička organizacija Herceg Novi“MX” doo PodgoricaIzrada reklamnih majica
UP. 0902-703/4-201417.11.2014Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštenaMinistarstvo odbrane“Was-Design” doo PodgoricaNabavka inventara i druge opreme za opremanje objekata u kasaranama VCG
UP. 0905-630/2-201417.11.2014Zaključak spajaju se postupciInženjerska komora Crne Gore“Frigoelektro“ DOO Podgorica; ”Home Systems” DOO Podgorica.Nabavka uređaja za grijanje, provjetravanje i klimatizaciju.
UP.0902-639/2-201417.11.2014Rješenje odbija se žalba kao neosnovanaMinistarstvo održivog razvoja i turizma“Double L” doo PodgoricaNabavka usluga usmenog i pismenog prevođenja sa engleskog, njemačkog, ruskog, italijanskog i francuskog jezika na crnogorski jezik i sa crnogorskog jezika na engleski, njemački, ruski, italijanski i francuski jezik sukcesivno.
UP. 0903-678/1-201417.11.2014Rješenje postupak sprovden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkamaMinistarstvo saobraćaja i pomorstva.Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 20/13 od 30.12.2013. godineNabavka izvođenja radova na investicionom presvlačenju asvaltnog kolovoza na državnim putevima – sanacija kolovoza, po partijama.
UP.0905-631/3-201417.11.2014Rješenje usvaja se žalba-poništava se postupak u cjelostiZavod za hidrometeorologiju i seizmologiju”Ljetopis” DOO PodgoricaNabavka administrativnog materijala, po partijama
UP. 0903-623/4-201417.11.2014 Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeAgencija za mirno rješavanje radnih sporova“Pro file” DOO PodgoricaNabavka usluga fotokopiranja u centru Podgorice
UP.0904-709/5-201417.11.2014Zaključak spajaju se postupci”Kraljevsko pozorište Zetski dom” CetinjeŽalilac: Konzorcijum ”Sienersys” DOO Podgorica, ”Space drift” DOO Podgorica, ”Planplus” DOO Podgorica, ”Sistem MNE” DOO Podgorica i ”Sigurnost” DOO Podgorica. Podnosilac zahtjeva: ”Kraljevsko pozorište Zetski dom” CetinjeNabavkA usluga izrade projektne dokumentacije – Glavni projekat rekonstrukcije Kraljevskog pozorišta ”Zetski dom” Cetinje.
UP.0904-709/6-201417.11.2014Rješenje odbacuje se žalba”Kraljevsko pozorište Zetski dom” CetinjeKonzorcijum ”Sienersys” DOO Podgorica, ”Space drift” DOO Podgorica, ”Planplus” DOO Podgorica, ”Sistem MNE” DOO Podgorica i ”Sigurnost” DOO Podgorica. Podnosilac zahtjeva: ”Kraljevsko pozorište Zetski dom” CetinjeNabavka usluga izrade projektne dokumentacije – Glavni projekat rekonstrukcije Kraljevskog pozorišta ”Zetski dom” Cetinje.
UP. 0903-49/17-201417.11.2014Rješenje-odbija se zahtjev kao neosnovanFond za zdravstveno osiguranje Crne Gore“Osmi Red-D” DOO PodgoricaNabavka medicinskih sredstava (potrošni medicinski materijal i odgovarajuća oprema) iz oblasti laboratorije za potrebe JZU Crne Gore, po partijama (27 partija).
UP. 0904-668/4-201417.11.2014Rješenje poništava se postupak u cjelostiElektroprivreda Crne Gore AD NikšićKontrola postupka javne nabavke po Pozivu 76/13 od 22.08.2013.g.Nabavka radova za potrebe HE „Piva“ u dijelu realizacije obaveza prema opštini Plužine – Kružna saobraćajnica
UP.0904-402/5-201417.11.2014Dopunsko rješenjeMinistarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćajKonzorcijum ”Tehnoput MNE” DOO Podgorica, ”Ding” DOO Podgorica i ”Carinvest” DOO Kotor
U.P. 0904-675/2-201417.11.2014Rješenje postupak sprovden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkamaFond za zdravstveno osiguranje Crne GoreKontrola postupka javne nabavke po Izmijenjenom pozivu broj 08/14 od 09.06.2014.g.Nabavka proteza kuka za potrebe KCCG, SB Risan i opštih bolnica u Beranama, Bijelom Polju, Pljevljima i Nikšiću.
UP. 0903-597/4-201417.11.2014Rješenje usvojena žalba -ponavlja se vrednovanjePošta Crne Gore AD Podgorica“Mins Knežević” DOO NikšićNabavka manipulativnih obrazaca za 2014. godinu
UP. 0903-659/1-201417.11.2014 Rješenje postupak sproveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkamaElektroprivreda Crne Gore AD NikšićKontrola postupka javne nabavke po Izmijenjenom pozivu broj 20/14 od 26.08.2014. godineNabavka mašinskih usluga – dovođenje protoka rashladne vode kroz kondezator na potreban nivo za potrebe remonta TE „Pljevlja“.
UP. 0902-664/2-201417.11.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeP “Vodovod i kanalizacija” Tivat“Norma” DOO BudvaNabavka vodovodnog materijala
UP. 0902-651/2-201417.11.2014Rješenje usvaja se žalbaGeneralni sekretarijat Vlade Crne GoreCrnogorski Telekom” AD PodgoricaPružanje telefonskih usluga, mobilne telefonije i mobilnog interneta.
UP. 0902-644/3-201417.11.2014Rješenje usvojena žalba-poništava se postupak u cjelostiPošta Crne Gore AD Podgorica“DIS” KD NikšićNabavka koverata za potrebe Hibridne pošte
UP. 0904-611/1-201410.11.2014Rješenje odbacuje se žalbaDirekcija javnih radova.Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu Direkcije javnih radova broj 05-73/14 od 17.06.2014. Žalioci: Joint venture IGP “Fidija“ DOO Podgorica, „Geo Max Group“ DOO Podgorica i Itea“ DOO Herceg Novi; “Granite line Natural Stone“ DOO Aranđelovac, Republika Srbija; „JIM“ DOO Mostar, Bosna i Hercegovina; „Anglian“ DOO Bar ; „Kovač Mont“ DOOIzgradnja dječijeg vrtića u opštini Bar sa opremanjem
UP.0902-634/6-201410.11.2014Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštenaCrnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica.Konzorcijum ”SEG Consulting” DOO Beograd i ”SEG Consulting” DOO PodgoricaNabavka konsultantskih usluga za implementaciju novog SCADA sisitema
U.P. 0902-629/3-20110.11.2014Rješenje odbija se žalba kao neosnovanaJavno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne GoreDruštvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO PodgoricaNabavka operatera za pružanje usluge fiksne telefonije.
UP.0903-567/3-201410.11.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeMinistarstvo finansija”Swiss Osiguranje” AD PodgoricaNabavka usluge osiguranja imovine, po partijama
UP.0903-567/2-201410.11.2014Zaključak spajaju se postupciMinistarstvo finansija”Swiss Osiguranje” AD PodgoricaNabavka usluga osiguranja imovine, po partijama
UP.0905-626/3-201410.11.2014Zaključak odbacuje se žalba kao neurednaOpština Budva,NB ING” DOO Herceg NoviNabavka na uređenju javne površine i izvođenju radova na izgradnji odmorišta uz magistralni put Budva-Tivat.
U.P.0905-624/2-201410.11.2014 Rješenje poništava se postupak u cjelostiGimnazija ”Stojan Cerović” NikšićOsiguravajuće društvo ”Swiss Osiguranje” AD PodgoricaNabavka usluge kolektivnog osiguranja učenika.
UP. 0904-654/3-201410.11.2014Zaključak odbacuje se žalba kao neurednaGlavni grad Podgorica”Ben – Kov” DOO Kotor
UP.0904-637/4-201410.11.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjePošta Crne Gore AD Podgorica“Karal Commerce” DOO PodgoricaNabavka 100 mopeda
UP. 0902-677/1-201410.11.2014Rješenje postupak sprovden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkamaMinistarstvo unutrašnjih poslovaKontrola postupka javne nabavke po Pozivu Ministarstva unutrašnjih poslova broj 39/14 od 04.09.2014.g. za otvoreni postupak javne nabavkeNabavka usluga osiguranja, po partijama
U.P.0903-577/3-201410.11.2014Rješenje poništava se postupak u cjelostiJU Gimnazija ”Tanasije Pejatović” Pljevlja”Tehnoinženjering – Šljivančanin” DOO PodgoricaNabavka školskog namještaja i elektronske opreme za nastavu, po partijama.
UP. 0905-646/2-201410.11.2014Rješenje postupak sprovden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkamaFond za zdravstveno osiguranje Crne GoreKontrola postupka javne nabavke po Pozivu br. 10/14 od 20.06.2014. godineNabavka (potrošnog medicinskog materijala i odgovarajuće opreme) iz oblasti laboratorije za određivanje hormona i specifičnih markera za potrebe KCCG, po partijama
UP.0905-589/5-201410.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanjeGlavni grad Podgorica”M-Progres” DOO PodgoricaNabavka bitumena
UP. 0902-571/2-201410.11.2014Rješenje odbacuje se žalba kao neblagovremena i nedopuštenaOpština Berane“Slavisan DDD” DOO PodgoricaNabavka usluga dezinsekcije i dezinfekcije na javnim površinama za gradsko i priobalno područje opštine Berane, površine 121,21 ha, kao i pružanje usluga deratizacije koja se odnosi na površine JZU Opšte bolnice Berane, JZU Dom zdravlja Berane i okolnih zelenih površina u iznosu od 7,56 ha...
UP.0903-596/2-201410.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanjeJU Stručna medicinska škola Podgorica”Kastex” DOO PodgoricaNabavka vaspitno-obrazovnog i kancelarijskog materijala; sredstava za higijenu i računarske opreme, po partijama.
UP. 0902-617/2-201410.11.2014Rješenje odbacje se žalba kao neblagovremena i nedopuštena“Montecargo” AD Podgorica“Sandin Vrh” DOO CetinjeNabavka i sukcesivna isporuka ulja i maziva
UP.0903-585/4-201410.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanjeMinistarstvo unutrašnjih poslova”Kastex” DOO PodgoricaNabavka tonera i kertridža za štampače, fotokopir aparate i faksove, po partijama.
UP. 0905-616/2-201410.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanjeJavno komunalno preduzeće Cetinje“Sandin vrh” DOO CetinjeNabavka motornih ulja, maziva i sredstava za podmazivanje
UP. 0904-641/2-201410.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanjeJU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac“Žitomlin” DOO NikšićIzgradnja III faze Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Mojkovcu
UP.0903-633/5-201410.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanjeSekretarijat Sudskog savjeta”Rokšped auto centar” DOO PodgoricaNabavka dva putnička automobila putem lizinga za potrebe sudova Crne Gore.
UP.0902-665/3-201410.11.2014Zaključak odbacuje se žalba kao neurednaFond za zdravstveno osiguranje Crne Gore”Grafički centar” DOO PodgoricaNabavka potrošnog medicinskog materijala i dezinfekcionih sredstava za potrebe operacionih blokova Crne Gore, po partijama
UP. 0905-614/2-201410.11.2014Rješenje usvaja se žalba-poništava se postupak u cjelostiDržavna revizorska institucija“Euro Tours” DOO PodgoricaNabavka usluga vazdušnog prevoza, pratećih i pomoćnih usluga u prevozu, usluga putničkih agencija i sličnih usluga
UP.0904-643/6-201403.11.2014Rješenje odbacuje se žalbaMinistarstvo prosvjete”Simon voyages” DOO Berane i ”Marušić” DOO NikšićNabavka usluga prevoza učenika i studenata u gradskom i prigradskom saobraćaju za 2014.g.
UP.0902-612/12-201303.11.2014Rješenje odbija se žalba kao neosnovana”Željeznička infrastruktura Crne Gore” AD Podgorica”Mont Audit Plus” DOO PodgoricaVršenje usluga revizije finansijskih iskaza za 2013 godinu i dostavljanje izvještaja revizora po obavljenom poslu sa prevodom na engleski jezik saglasno Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), Zakonu o računovodstvu i reviziji i ostalim pozitivnim propisima koji se primjenjuju na predmetnu uslugu.
UP. 0904-622/2-201403.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanjeAgencija za izgradnju i razvoj Podgorice”Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica, ”Geo – Sistem” DOO Podgorica, ”Hidrofokus” DOO Podgorica, ”Planplus” DOO Podgorica i ”MM-Projekt” DOO PodgoricaNabavka usluga izrade urbanističke dokumentacije
UP. 0905-609/5-201403.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanjeMinistarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćajKonzorcijum “Tehnoput-Mne” DOO i “Ing-Invest” DOO DanilovgradIzvođenje radova na rekonstrukciji raskrsnice na magistralnom putu M-21 u Bijelom Polju.
UP.0904-643/5-201403.11.2014Zaključak spajaju se postupciMinistarstvo prosvjete”Simon voyages” DOO Berane i ”Marušić” DOO NikšićNabavka pružanja usluga prevoza učenika i studenata u gradskom i prigradskom saobraćaju za 2014.g.
UP. 0905-610/5-201403.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanjeMinistarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćajKonzorcijum “Tehnoput-Mne” DOO i “Ing-Invest” DOO DanilovgradIzvođenje radova na rekonstrukciji raskrsnice magistralnog puta M-2 I ulice Serdara Janka Vukotića – ulaz u Mojkovac, stacionaža km 1067+500
UP. 0903-559/2-201403.11.2014Rješenje odbacuje se žalba“Čistoća” DOO Podgorica“Sincommerce” DOO PodgoricaNabavka rezervnih djelova za teretni, putnički program i nadogradnju vozila.
UP.0905-625/5-201403.11.2014Zaključak odbacuje se žalba kao nedopuštenaMinistarstvo finansija – Uprava Carina”Was – Design” DOO PodgoricaNabavka i isporuka roba – namještaja i oprema za opremanje adaptiranog prostora Centra za obuku Ministarstva finansija – Uprave carina.
UP. 0902-632/4-201403.11.2014Rješenje odbija se žalba kao neosnovanaMinistarstvo unutrašnjih poslova“Bajić – GBB” OD PodgoricaJavna nabavka registracionih tablica i registracionih naljepnica
UP. 0903-562/4-201403.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanjeFond za zdravstveno osiguranje Crne GoreDruštvo za telekomunikacije “Mtel” DOO PodgoricaNabavka usluge mobilne telefonije
UP. 0903-566/4-201403.11.2014Rješenje odbija se žalba kao neosnovanaFond za zdravstveno osiguranje Crne Gore“Telenor” DOO PodgoricaNabavka usluge mobilne telefonije
UP. 0902-579/4-201403.11.2014Rješenje usvojena žalba-poništava se postupak u cjelostiElektroprivreda Crne Gore AD Nikšić“Vis Solis Montenegro” DOO PodgoricaNabavka radova izgradnje TS 10/0,4 kV “Rena” i TS 10/0,4 kV “Čanj – Kaptaža” za potrebe FC Distribucija – ED Bar
UP.0905-613/2-201403.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanje“Centar za ekotoksiološka ispitivanja” DOO Podgorica“Šćepanović” DOO PodgoricaNabavka usluge reciklaže tonera sa kasetom prema tehničkoj specifikaciji
UP. 0902-595/3-201403.11.2014Rješenje usvojena žalba-ponavlja se vrednovanjeMinistarstvo ekonomijeKonzorcijum “Amplitudo” DOO Podgorica i “Info Space” DOO BeogradNabavka izrade i implementacije softverskog rješenja “Elektronska baza podataka o izdatim dozvolama i baze podataka krajnjih korisnika”.
UP. 0904-563/5-201403.11.2014Rješenje odbija se žalba kao neosnovanaOpština Nikšić“Zeko.Me” DOO PodgoricaNabavka usluga implementacije i održavanja neophodne infrastrukture ( softver, hardver, kolokaciju, komunikacioni link ) za funkcionisanje sistema preko kojeg bi se omogućilo plaćanje parkinga putem SMS-a.
UP.0903-564/6-201403.11.2014Rješenje usvaja se žalba-ponavlja se vrednovanjeJZU Dom zdravlja Pljevlja“Žitomlin” DOO NikšićNabavka građevinsko-zanatskih radova u ambulanti Bukovica-Kovačevići i zdravstvenoj stanici Žabljak.
UP.0904-638/3-201403.11.2014Rješenje poništava se po službenoj dužnostiJP “Vodovod i kanalizacija” Nikšić“Perfoinvest” DOO PodgoricaNabavka bunarske pumpe za vodovod Župa
UP. 0903-576/4-201403.11.2014Rješenje odbacuje se žalba kao neblagovremena i nedopuštenaMinistarstvo pravde“Uniprom pekara” DOO NikšićNabavka hljeba, hljebnih proizvoda i kolača za potrebe Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, po partijama
UP.0905-603/3-201403.11.2014Zaključak spajaju se postupciAgencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnostSmart-tech” DOO Podgorica i Konzorcijum ,,S&T Crna Gora” DOO Podgorica i ,,S&T Serbia” DOO Beograd.Nabavka usluge izrade sistema za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacija i poštanskih usluga.
UP.0905-603/4-201403.11.2014Rješenje odbacuje se žalba kao neblagovremena i nedopuštenaAgencija za elektronske komunikacije i poštansku djeltnost,,Smart-tech” DOO Podgorica i Konzorcijum ,,S&T Crna Gora” DOO Podgorica i ,,S&T Serbia” DOO BeogradNabavka usluga izrade sistema za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacija i poštanskih usluga.