DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

GOVOR GOSPODINA MARKA LAZAREVIĆA - PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA JAVNIH NABAVKI

Poštovani gospodine Rambolde, gospodine Ivaniševiću, gospodine Markovicu, gospodine Benete, predstavnici naručilaca, ponuđača, medija,

Dame i gospodo,

Čast mi je i zadovoljstvo da otvorim konferenciju o pravnim ljekovima i reviziji u postupcima javnih nabavki, koju Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki organizuje u saradnji sa SIGMA-om.

Povod organizovanja ove konferencije je obaveza Crne Gore da u naconalno zakonodavstvo inkorporira nova rješenja u oblasti zaštite prava i revizije u postupcima javnih nabavki. U tom smislu, pristupili smo izradi stručnih osnova za izradu izmjene postojećeg zakonodavstva u oblasti javnih nabavki, a razmjena iskustava na današnjoj konfrenciji, kao i upoznavanje učesnika sa novom direktivom o zaštiti prava u postupcima javnih nabavki 2007/66/EC, praksom zemalja Evropske Unije i najnovijim presudama Evropskog suda pravde, doprinijeće našim naporima za punom harmonizacijom sa propisima Evropske Unije i uspostavljanjem veće discipline i odgovornosti svih subjekata koji učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Područje javnih nabavki je često predmet rasprava, razmatranja i prijedloga za postizanje odgovarajućeg pravnog uređenja i ugradnje prava javne nabavke i revizije postupka javne nabavke u pravni sistem Crne Gore.

Značaj pravne zaštite u postupcima javnih nabavki je veliki za svaku državu koja nastoji da na ekonomičan način troši sredstva iz javnih prihoda u svrhu nabavki roba, usluga ili radova. Polazeći od navedenog, zaštita prava u postupcima javnih nabavki se ne može shvatiti jedino kao zaštita privatnog ekonomskog interesa onog ko podnosi ponudu za realizaciju određene nabavke koja se finansira od strane države (zaštita prava ponuđača), već se kroz tu zaštitu doprinosi i obezbjeđuje šira konkurencija, koja je osnovni preduslov za ostvarivanje opšteg javnog interesa u postupcima javnih nabavki.

Crna Gora daje poseban značaj sistemu javnih nabavki, koje će se kao posebno poglavlje procjenjivati pri ulasku Crne Gore u Evropsku uniju. Javne nabavke su dio unutrašnjeg tržišta i jedan od najzahtjevnijih sistema kada je u pitanju usvajanje evropskih standarda. Vlada Crne Gore i Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki čine izuzetne napore u uspostavljanju efektivnog, efikasnog i transparentnog sistema javnih nabavki i sprovode sve preporuke iz Evropskog partnerstva. Na našem putu pridruživanja Evropskoj uniji, u oblasti javnih nabavki, usvojili smo Zakon o javnim nabavkama, zaokružili institucionalni okvir i doprinijeli ustanovaljavanju i uspostavljanju sistema i upoznavanja naručioca sa svojim obavezama da u postupcima javnih nabavki postupaju u skladu sa Zakonom. Moramo imati u vidu da je, u naznačenom periodu, došlo do velikom napretka, posebno imajući u vidu da se slobodnog ugovoranja prešlo na ugovaranje po predhodno sprovedenim procedurama utvrđenim zakonom, što su pojedini naručioci u početku primjene Zakona dosta teško prihvatali. Razni pokušaji uticanja na stvaranje dobre prakse među naručiocima imali su i imaju nedvosmisleno veliki odjek, a to se posebno odnosi na vrijeme tokom kojeg naručioci počinju primjenjivati nove pravne institute. Vrlo je moguće da još veću potrebu za upoznavanjem za pravnom praksom osjećaju i ponuđači, bez kojih javne nabavke nema.

Ističem da je uloga Državne revizorske institucije i finansijske kontrole, pa i kontrole javnih nabavki subjekata revizije od ključnosg zanačaja za uspostavljanje reda, discipline i odgovornosti svih subjekata u sistemu javnih nabavki. Preporuke koje je Državna revizorska institucija dala u posljednjih godinu dana su značajno doprinijele pravilnijoj primjeni Zakona o javnim nabavkama, održivosti budžeta, namjenskom trošenje sredstava, kao i pravilnom finansijsko poslovanje subjekata revizije i naručilaca, pa je uspostavljanje još čvrće saradnje sa Državnom revizorskom institucijom prvo na listi prioriteta Komisijie za kontrolu postupka javnih nabavki.

Ukazujem da je javnost, dostupnost i otvorenost neophodno obilježje javne nabavke, što otvara mogućnost javnog nadzora, pa i kontrole ove djelatnosti. Evropski parlament i vijeće Evropske Unije su iznijeli izričiti zahtjev da se osigura i ima na raspolaganju efikasni i brzi pravni lijek protiv odluka koje donose naručioci u postupcima javnih nabavki, kao i ukazali da postoji određeni broj slabosti u mehanizmima revizije u državama članicama Evropske Unije. S toga je potrebno jačati transparentnost i nediskriminaciju, što se postiže inkorporianjem ove direktive u nacionalni pravni sistem, kako bi se osiguralo da Evropska Unija, kao cjelina, a tako i Crna Gora, koja pretenduje da bude njen član, ima koristi od pozitivnih efekata modernizacije i pojednostavljenja propisa o javnim nabavkama.

Na kraju, izražavam, u ime organizatora, zahvalnost svim učesnicima na prisustvu i želim vam uspješan i konstruktivan budući rad.


You are here Aktivnosti Aktivnosti GOVOR GOSPODINA MARKA LAZAREVIĆA - PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA JAVNIH NABAVKI