DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

PRAVNI LJEKOVI I REVIZIJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI.

Organizator konferencije: Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki u saradnji sa SIGMA-om.

Naziv konferencije: Pravni ljekovi i revizija u postupcima javnih nabavki.

Povod organizovanja konferencije je : Obaveza Crne Gore da u nacionalno zakonodavstvo inkorporira nova rješenja u oblasti zaštite prava i revizije u postupcima javnih nabavki.


Na održanoj konferenciji su svoje učešće kao govornici uzeli :

Uvodne riječi : - Marko Lazarević, predsjednik Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki
- Klajv Rambold, šef Odsjeka za politiku, evropske integracije i trgovinu u Delegaciji Evropske komosije u Podgorici;
- Miroslav Ivanišević, predsjednik Senata Državne revizorske institucije.


Govornica : Despina Pachnou, advokat, Korkoumelis & Partners, Atina

Govornica : AnneMarie Mille, Advokat, Austrija

Govornik : Peter Trepte Barrister, Komora Michel Kallipetis QC, London i Brisel

Govornik : Dušan Mrdović, Član Senata Državne revizorske institucije

Govornica : Katarina Radović, Generalni sekretar Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki

Govornik : Ivan Krkeljić, Pomoćnik direktora Direkcije za javne nabavke

Govornica : Sandra Krstović, Samostalni savjetnik u Direkciji za javne nabavke

Agenda


You are here Aktivnosti Aktivnosti PRAVNI LJEKOVI I REVIZIJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI.