DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

PROMJENA ADRESE

Obaviještavamo vas da se "Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki" sada nalazi na adresi:


Bulevar Svetog Petra Cetinjskog poslovni objekat "Kula" sprat 9.

Novi brojevi telefona:
tel: + 382 20 510 402
fax: + 382 20 510 402


You are here Aktivnosti Aktivnosti PROMJENA ADRESE