DKZKPJNDRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU 

POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2014 godinu

You are here Aktivnosti Aktivnosti Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2014 godinu