DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Predstavnik kancelarije Sigma, g-din Danijel Ivarsson, u radnoj posjeti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki zajedno sa expertima iz oblasti javnih nabavki g-dinom Zoranom Blaževićem i g-dinom Mariom Turkovićem

Podgorica, 14. septembar 2016. godine – U prostorijama Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki održan je sastanak sa predstavnikom Sigme i expertima iz Hrvatske. Sastankom je rukovodio predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki g. Zoran Živković, a sastanku su  prisustvovali i članovi Državne komisije g-din Vladimir Ivanović, g-din Tomo Miljić, g-đa Tatjana Pejović, sekretar stručne službe g-đa Nataša Cicmil i samostalni savjetnik g-đa Ana Vukčević.

Na sastanku je razmatran veliki broj pitanja od značaja za buduću saradnju a sve u cilju unapređenja pravne zaštite učesnika u postupcima javnih nabavki, a posebno kroz jačanje kapaciteta Državne komisije, poboljšanja zakonodavnog okvira kroz donošenje novog zakona o javnim nabavkama, stručnog usavršavanja kadra Državne komisije, kao i poboljšanje prostornih i tehničkih uslova rada Komisije.


You are here Aktivnosti Aktivnosti Predstavnik kancelarije Sigma, g-din Danijel Ivarsson, u radnoj posjeti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki zajedno sa expertima iz oblasti javnih nabavki g-dinom Zoranom Blaževićem i g-dinom Mariom Turkovićem