DKZKPJNDRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU 

POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2015. godinu

You are here Aktivnosti Aktivnosti Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2015. godinu