DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2017. godinu

You are here Aktivnosti Aktivnosti Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2017. godinu