DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

You are here Aktivnosti Aktivnosti Izvještaj o radu Komisije za zastitu prava u postupcima javnih nabavki za 2020.godinu