DKZKPJNCOMMISSION FOR THE CONTROL OF PUBLIC

PROCURAMENT PROCEDURES

You are here: Activities Aktivnosti Izvještaj o radu Komisije za zastitu prava u postupcima javnih nabavki za 2020.godinu