DKZKPJNCOMMISSION FOR THE CONTROL OF PUBLIC

PROCURAMENT PROCEDURES

April 2018

There are no translations available.

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0907-150/2018 27.04.2018. Rješenje Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ”Golbi” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja publikacija CANU
UP.0907-149/2018 27.04.2018. Rješenje Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ”Golbi” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja publikacija CANU
UP.0907-148/2018 27.04.2018. Rješenje „Komunalno - Lim“ DOO Bijelo Polje ”Tehnotekstil” DOO Nikšić Nabavka komunalnih posuda - kontejnera 1.1m3
UP.0904-244/2017 27.04.2018. Rješenje Agencija za zaštitu životne sredine Podgorica ”Osmanagić CO” DOO Nikšić Nabavka šopingom usluga tekućeg održavanja opreme-popravke službenih automobila
UP.0904-749/2017 27.04.2018. Rješenje Hotelska grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva ”Professional Development Group” DOO Podgorica Nabavka potrošnog materijala za hotele na godišnjem nivou, po partijama, i Izmjeni broj 04/3-JN-046/9 od 21.06.2017.g. ove tenderske dokumentacije
UP.0904-760/2017 27.04.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica „Lovćen“ osiguranje AD Podgorica ”Lovćen auto” AD Podgorica Nabavka usluga registracije vozila, po partijama
UP.0902-144/2018 27.04.2018. Rješenje Opština Tivat ”Sapcom” DOO  Tivat Nabavka usluga fizičko-tehničke zaštite imovine i lica u novoj poslovnoj zgradi
UP.0902-146/2018 27.04.2018. Rješenje Opština Tivat ”Sapcom” DOO  Tivat Nabavka usluga fizičko-tehničke zaštite imovine i lica u novoj poslovnoj zgradi
UP.0903-916/2017 27.04.2018. Rješenje ”Pro File” DOO Podgorica Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Nabavka usluga štampanja
UP.0903-139/2018 27.04.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova “Institut za građevinarstvo” DOO Podgorica Nabavka za vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji žičare "Savin kuk" u Opštini Žabljak
UP.0903-954/2017 27.04.2018. Rješenje Opština Bar ”Signalizacija” DOO Zagreb, Republika Hrvatska Nabavka šopingom za ostale radove na putnoj infrastrukturi po programu uređenja, po partijama
UP.0907-861/2017 27.04.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Ben-Kov” DOO Tivat Nabavka roba, po partijama, partija 1: autobus od minimum 33 sjedišta (31+1+1) za potrebe HE Piva, partija 2: minibus od minimum 20 sjedišta (18+1+1) za potrebe Direkcije
UP.0904-230/2017 27.04.2018. Zaključak JP ”Nacionalni parkovi Crne Gore” „AP Print“ DOO Podgorica i „Pro file“ DOO Podgorica Nabavka usluga štampe, pripreme i dizajna, štampe folija za Info table, izrade, dizajna i montaže PVC cerada i štampe Godišnjaka, te izmjeni broj 01-323 od 20.02.2017.g. i izmjeni broj 01-323/1 od 21.02.2017.g. ove tenderske dokumentacije
UP.0904-230/1-2017 27.04.2018. Rješenje JP ”Nacionalni parkovi Crne Gore” „AP Print“ DOO Podgorica i „Pro file“ DOO Podgorica Nabavka usluga štampe, pripreme i dizajna, štampe folija za Info table, izrade, dizajna i montaže PVC cerada i štampe Godišnjaka, te izmjeni broj 01-323 od 20.02.2017.g. i izmjeni broj 01-323/1 od 21.02.2017.g. ove tenderske dokumentacije
UP.0904-65/2018 27.04.2018. Rješenje JZU Opšta bolnica Nikšić ”Sava osiguranje” AD Podgorica i ”Sava car” DOO Podgorica Nabavka usluga registracije motornih vozila i obaveznog osiguranja od auto odgovornosti za period od godinu dana
UP.0904-57/2017 27.04.2018. Rješenje Komisija za hartije od vrijednosti ”Sevoi Grupa” DOO Podgorica Nabavka šopingom za pružanje usluga izrade cjelokupne dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole uz edukaciju i softversku podršku sistema, i pojašnjenja iste broj 01/9-1865/7-16 od 12.12.2016.g.
UP.0904-923/2016 27.04.2018. Rješenje „Vodovod i kanalizacija“ DOO Podgorica ”Slavisan DDD” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
UP.0904-89/2018 20.04.2018. Rješenje JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti ”Dr Jovan Bulajić” Brezovik ”Voli Trade” DOO Podgorica Nabavka roba, po partijama
UP.0904-90/2018 20.04.2018. Rješenje JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti ”Dr Jovan Bulajić” Brezovik ”Voli Trade” DOO Podgorica Nabavka roba, po partijama
UP.0904-91/2018 20.04.2018. Rješenje JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti ”Dr Jovan Bulajić” Brezovik ”Voli Trade” DOO Podgorica Nabavka roba, po partijama
UP.0903-99/2018 20.04.2018. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Mosting” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na hitnim sanacijama obale i uređenja terena
UP.0902-967/2017 20.04.2018. Rješenje JP ”Autobuska stanica” Nikšić ”Lovćen osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja zaposlenih i odgovornosti prema trećim licima
UP.0902-98/2018 20.04.2018. Rješenje JZU ”Opšta bolnica Kotor” Kotor ,,Pro File” DOO Podgorica Nabavka mliječnih proizvoda, kancelarijskog materijala i štampanih obrazaca, po partijama
UP.0902-927/2017 20.04.2018. Rješenje JZU Opšta bolnica Nikšić “MVE Antiseptici“ DOO Podgorica Nabavka kontejnera i kesa za infektivni, patoanatomski i farmaceutski otpad
UP.0902-21/2018 20.04.2018. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Montenegro Defence Industry” DOO Podgorica Nabavka proizvoda posebne namjene-municije
UP.0907-456/2017 20.04.2018. Rješenje Opština Bar ”Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka šopingom zaštitne uniforme za zaposlene u Službi zaštite
UP.0905-1023/2016 20.04.2018. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Comtrade Distribution” DOO Podgorica Nabavka spoljnjeg agregata 700 KVA od 08.11.2016.g
UP.0903-119/2018 20.04.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica “Eminent“ DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova za opremanje dvije 35 kV ćelije u TS 110/35 kV Podi
UP.0903-120/2018 20.04.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Ljetopis-Automotive” DOO Podgorica Nabavka vozila - minibus od minimum 20 sjedišta (19+1)
UP.0907-579/2017 20.04.2018. Rješenje Agencija za ljekove i medicinska sredstva ”Gint-M” DOO Podgorica Nabavka usluga arhiviranja dokumentacije, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0907-47/2018 20.04.2018. Rješenje Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje Grupa građana MZ Resnik Nabavka za izradu Glavnog projekta za izgradnju stambenih objekata za RAE populaciju u naselju Resnik u Bijelom Polju
UP.0905-524/2017 20.04.2018. Zaključak Ministarstvo finansija-Uprava carina ”Ing Invest” DOO Danilovgrad i ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka ustupanje izvođenja radova za unapređenje tehničkih kapaciteta Uprave carina za sprovođenje carinskog nadzora u skladu sa Strategijom integrisanog upravljanja granicom po partijama
UP.0905-524/1-2017 20.04.2018. Rješenje Ministarstvo finansija-Uprava carina ”Ing Invest” DOO Danilovgrad i ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka ustupanje izvođenja radova za unapređenje tehničkih kapaciteta Uprave carina za sprovođenje carinskog nadzora u skladu sa Strategijom integrisanog upravljanja granicom po partijama
UP.0904-49/2018 20.04.2018. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Marco Polo Travel Agency” DOO Podgorica Nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga sa zakupom konferencijskih sala, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0902-88/2018 20.04.2018. Rješenje Agencija za nacionalnu bezbjednost ”Montenegro tourist service” DOO Podgorica Nabavka usluga avio prevoza putnika po redu letenja
UP.0902-964/2017 20.04.2018. Rješenje JU Crnogorsko narodno pozorište ”Ayli planet” DOO Podgorica Nabavka usluga vazdušnog prevoza
UP.0902-12/2018 20.04.2018. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Neimar inženjering” DOO Podgorica i ”Erlang” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova I faze rekonstrukcije zatvorenog bazena ”Nikša Bućin” u Kotoru
UP.0902-12/1-2018 20.04.2018. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Neimar inženjering” DOO Podgorica i ”Erlang” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova I faze rekonstrukcije zatvorenog bazena ”Nikša Bućin” u Kotoru
UP.0902-94/2018 20.04.2018. Rješenje Agencija za nacionalnu bezbjednost ”Grand” DOO Podgorica Nabavka usluga avio prevoza putnika po redu letenja
UP.0902-105/2018 20.04.2018. Rješenje ”Komunalno Kotor” DOO Kotor ,,Tehnotekstil” DOO Nikšić Nabavka plastičnih kontejnera 1100 litara sa lučnim poklopcem i metalnih pocinkovanih kontejnera sa lučnim poklopcem 1100 litara
UP.0907-112/2018 17.04.2018. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva “AP Print“ DOO Podgorica ,,,Pro File” DOO Podgorica i "Art - Grafika” DOO Nikšić Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama (14 partija)
UP.0907-118/2018 17.04.2018. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva “AP Print“ DOO Podgorica ,,,Pro File” DOO Podgorica i "Art - Grafika” DOO Nikšić Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama (14 partija)
UP.0907-679/2017 13.04.2018. Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0907-108/2018 13.04.2018. Rješenje Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ”Golbi” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja publikacija CANU
UP.0907-60/2018 13.04.2018. Rješenje ”Komunalne usluge” DOO Podgorica ”Generalpromet” DOO Čačak Nabavka betonskih stubova za javnu rasvjetu
UP.0905-115/2018 13.04.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma -Direkcija javnih radova ”Urbi. Pro” DOO Podgorica Nabavka za vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji gradske pijace u Rožajama
UP.0902-914/2017 13.04.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Projectman” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Plav-Vojno selo-Gusinje (I faza)
UP.0902-83/2018 13.04.2018. Rješenje Nacionalna turistička organizacija Crne Gore ”Mama international” DOO Podgorica Nabavka usluga Call centra za podršku korisnicima, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0902-43/2018 13.04.2018. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica ”Tehnotekstil” DOO Nikšić Nabavka i isporuke hlornih boca
UP.0902-67/2018 13.04.2018. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica ”Urbi.pro” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji objekta kolektivnog stanovanja u naselju Tuški put u Podgorici, Bulevar Vojvode Stanka Radonjića bb
UP.0904-107/2018 13.04.2018. Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica “Žitomlin” DOO Nikšić Nabavka radova na adaptaciji prostora za stanovanje
UP.0904-116/2018 13.04.2018. Rješenje “Komunalne usluge” DOO Podgorica “Sindarela Commerce” DOO Podgorica Nabavka novih svjetiljki za javnu rasvjetu
UP.0904-946/2017 13.04.2018. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”BTL Medical Montenegro” DOO Podgorica i ”FarmaLab” DOO Podgorica Nabavka ultrazvučnih aparata, za potrebe JZU Crne Gore
UP.0904-54/2018 05.04.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Zajednička ponuda ”Tofi i Simens” Nabavka izvođenja radova na izgradnji gradske pijace u Opštini Rožaje
UP.0902-977/2017 05.04.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj Коnzorcijuma „Civil engineer DOO Podgorica“ i Konzorcijuma „SIMM inženjering-Geo Max Group-Geoprojekt-Interproject“ Podgorica Nabavka izrada tehničke dokumentacije za izgradnju puta Cetinje-Čevo-Nikšić, L≈45 km, za dionicu Cetinje-Čevo i dionicu Čevo-Bijele poljane, na nivou glavnog projekta, a za dionicu Bijele poljane-Nikšić, na nivou idejnog rješenja, u skladu sa projektnim zadatkom i urbanističko-tehničkim uslovima, koji su sastavni dio tenderske dokumentacije
UP.0902-81/2018 05.04.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Urbi.Pro” DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji objekta magacina i magacina municije sa opremanjem za potrebe kompleksa objekata Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Posebne jedinice policije (PJP) na Zlatici u Podgorici
UP.0902-943/2017 05.04.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ”Toškovići” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-1 Cetinje-Njeguši, dionica od supermarketa ”Voli” do Bajičke crkve u dužini od cca 3,6 km
UP.0905-96/2018 05.04.2018. Rješenje ”Komunalno Kotor” DOO Kotor „Ben Kov“ DOO Tivat Nabavka teretnog specijalnog motornog vozila – autosmećara
UP.0905-97/2018 05.04.2018. Rješenje ”Komunalno Kotor” DOO Kotor „Ben Kov“ DOO Tivat Nabavka teretnog specijalnog motornog vozila – autosmećara