DKZKPJNCOMMISSION FOR THE CONTROL OF PUBLIC

PROCURAMENT PROCEDURES

Maj 2018

There are no translations available.

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0904-497/2016 25.05.2018. Rješenje ”Crnogorski elektrodistributivni sistem” DOO Podgorica ”Vis Solis Montenegro” Nabavka radova na izgradnji TS 10/0,4kV Tivat 4 – Vrijes sa uklapanjem u SN i NN mrežu i na rekonstrukciji DV 10kV Kumbor – Bijela (kroz Bijelu, Panorama, Dječji dom) – zamjena užeta, po partijama
UP.0904-204/2017 25.05.2018. Rješenje Fakultet za crnogorski jezik i književnost “Obod“ AD Cetinje Nabavka šopingom usluga štampanja knjiga
UP.0905-33/2018 25.05.2018. Rješenje Opština Kotor ”G Tech” DOO Podgorica Nabavka kompjuterske opreme i pribora
UP.0902-167/2018 25.05.2018. Rješenje Opština Budva ”BIM security” DOO Budva Nabavka usluga obezbjeđenja imovine i lica
UP.0903-168/2018 25.05.2018. Rješenje Opština Budva BMR Baošić” DOO Bijelo Polje i  ”Geotehnics Projects & Consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju saobraćajnice I 4 u Buljarici
UP.0907-82/2018 25.05.2018. Rješenje ”Montecargo” AD Podgorica ”Padikton - Promet” DOO Podgorica Nabavka pločica za patos kola i T zavrtnji
UP.0906-952/2017 25.05.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Energetska agencija Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova na Izgradnji NDTS 10/0, 4 kV 400 kV, „Beri 2”
UP.0904-659/2017 25.05.2018. Zaključak Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije i prenosa podataka, po partijama
UP.0904-121/2018 25.05.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Eurozox“ DOO Danilovgrad Nabavka radova antikorozivne zaštite cjevovoda (2500 m2) za potrebe HE ”Perućica”,
UP.0904-142/2018 25.05.2018. Rješenje Klinički centar Crne Gore “Fidas“ DOO Podgorica Nabavka hotelskih usluga u Beogradu
UP.0904-857/2017 25.05.2018. Rješenje Ministarstvo ekonomije ”Lovćen” osiguranje AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine (registracija službenih motornih vozila), uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0907-23/2018 18.05.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Electro Team” DOO Budva Nabavka građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata u regionu 1 (Nikšić i Plužine) - tekuće i havarijsko održavanje, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 12 mjeseci
UP.0906-365/2017 18.05.2018. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO “Nik Com” DOO Nikšić Nabavka usluga za izradu Glavnog projekta regulacije rijeke Sitnice
UP.0905-17/2018 18.05.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Dewaco” DOO Beograd Nabavka specijalnih vozila za potrebe CEDIS-a - Kamion - dizalica i auto-dizalica - korpa
UP.0905-161/2018 18.05.2018. Rješenje Opština Budva ”Signalizacija” DD Zagreb Nabavka postavljanja saobraćajne signalizacije
UP.0905-162/2018 18.05.2018. Rješenje Opština Budva ”Signalizacija” DD Zagreb Nabavka postavljanja saobraćajne signalizacije
UP.0904-191/2017 18.05.2018. Rješenje ”Crnogorski elektrodistributivni sistem” DOO Podgorica Konzorcijuma ”Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji DTS 10/04 kV ”Voljavac” sa priključnim 10kV, po sistemu ključ u ruke
UP.0904-302/2017 18.05.2018. Rješenje Agencija za mirno rješavanje radnih sporova „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka šopingom usluga fiksne telefonije
UP.0902-955/2017 18.05.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica „Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka opreme za puteve-usporivače brzine
UP.0902-136/2018 18.05.2018. Rješenje Uprava za imovinu ”Porshe Leasing” DOO Podgorica i ”Rokšped Auto Centar” DOO Podgorica Nabavka novih, neupotrebljivanih službenih vozila putem finansijskog lizinga sa sticanjem prava svojine, za potrebe Ministarstva unutrašnih poslova-Uprave policije
UP.0903-154/2018 18.05.2018. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Ayli Planet” DOO Podgorica Nabavka usluga putničkih agencija- nabavka avio karata za službena putovanja zaposlenihsa mogućnošću zakjučivanja okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0907-966/2017 18.05.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Energetska agencija Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji DTS 10/0,4 Kv ”Čanj - kaptaža”
UP.0907-953/2017 18.05.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Energetska agencija Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji TS 10/0,4 kV 1x630 kVA ‘’Ranč II’’
UP.0906-657/2017 18.05.2018. Zaključak ”Komunalno” DOO Tivat ”Bezbjednost” DOO Podgorica Nabavka šopingom za nabavku i sukcesivnu isporuku HTZ opreme za period od 365 dana
UP.0906-425/2017 18.05.2018. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica ”National auto Montenegro” DOO Podgorica Nabavka rezervnih djelova za putnička i teretna vozila za period od godinu dana
UP.0905-853/2017 18.05.2018. Rješenje Opština Tivat “Nik Com” DOO Nikšić Nabavka usluga tehničkog prijema saobraćajnice MR1(I – faza)
UP.0905-174/2018 18.05.2018. Rješenje ”Montecargo” AD Podgorica „Pro File“ DOO Podgorica Nabavka i sukcesivne isporuke obrazaca
UP.0904-158/2017 18.05.2018. Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Ravel ” DOO Podgorica  i  „Energogroup“ DOO Podgorica Nabavka šopingom Maglite lampi, po partijama
UP.0904-158/1-2017 18.05.2018. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Ravel ” DOO Podgorica  i  „Energogroup“ DOO Podgorica Nabavka šopingom Maglite lampi, po partijama
UP.0904-173/2018 18.05.2018. Rješenje Konzorcijum ”INFOSTREAM” DOO i ”IkublINFO“ DOO Zajednice opština Crne Gore Nabavka usluge izrade softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda
UP.0906-184/2017 18.05.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Smart-tech” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade softvera za praćenje prekida u distributivnoj mreži naručioca
UP.0902-896/2017 18.05.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Bombeton” DOO Cetinje Nabavka radova na postavljanju taktilnih traka, oznaka pristupačnosti i orijentacionih planova na objektima Akcionog plana
UP.0903-906/2017 11.05.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Energetska agencija Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji NDTS 10/0,4 Kv 2x1000 kVA ”Barington” Herceg Novi
UP.0907-820/2017 11.05.2018. Rješenje Zavod za zapošljavanje Crne Gore ”Gint - M” DOO Podgorica Nabavka usluge arhiviranja i čuvanja arhivske građe, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0907-157/2018 11.05.2018. Zaključak Opština Rožaje ”Crnagoraput” AD Podgorica Nabavka radova na izgradnji I faze puta u MZ Baoletiće
UP.0907-11/2018 11.05.2018. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora „Vukotić-trejd“ DOO Podgorica Nabavka za izvođenje radova na izgradnji glavnog distributivnog cjevovoda naselja Kavač I faza
UP.0904-549/2017 11.05.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Sienersys” DOO Podgorica Nabavka izrade Glavnog projekta rekonstrukcije i nadogradnje upravne zgrade
UP.0904-112/2017 11.05.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica “Vis Solis Montenegro“ DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji i rekonstrukciji elektrodistributivnih odjekata, po partijama, po sistemu ključ u ruke i to: partija 1 - izgradnja DTS 10/0,4 kV 630kVA ”Markičići” i partija 2 - rekonstrukcija TS 10/04 ”Dubava”
UP.0902-138/2018 11.05.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Elektroremont” DOO Subotica Nabavka usluga revitalizacija generatora G4 u HE "Perućica"
UP.0903-69/2018 11.05.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Eminent” DOO Podgorica Nabavka za izvođenje  radova na izgradnji TS 10/0.4 kV 1x1.000 kVA sa uklapanjem u VN infrastrukturu na lokaciji Stari aerodrom u Podgorici
UP.0903-84/2018 11.05.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj Konzorcijum ”Geotechnics, Project & Consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije za izgradnju puta Cetinje - Čevo - Nikšić, L ≈45 km
UP.0907-884/2017 11.05.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Ramel” DOO Nikšić Nabavka izvođenje radova na Izgradnji NDTS 10/0,4 kV, 2x1000 kVA „Tećija”, sa priključnim 10 kV podzemnim vodovima i uklapanjem u NN mrežu Podgorica
UP.0907-100/2018 11.05.2018. Zaključak Opština Budva ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilnog telefonskog operatera
UP.0906-159/2018 11.05.2018. Rješenje JZU Dom zdravlja Podgorica ”Sava Osiguranje” AD Podgorica  i ”Swiss Osiguranje” AD Podgorica Nabavka Partija 1: Kolektivno osiguranje radnika od nezgode i Partija 2: Osiguranje imovine
UP.0905-85/2016 11.05.2018. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluge službenog telekomunikacionog operatora za potrebe Pošte Crne Gore AD Podgorica
UP.0905-931/2017 11.05.2018. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica „Termo tim PG“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga servisiranja klima uređaja
UP.0905-5/2018 11.05.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Energetska agencija Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka izvođenje radova na Izgradnji TS 10/0,4 kV, 1x1000 kVA „Rudo Polje”, sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima-Nikšić po revidovanom Glavnom projektu
UP.0904-157/2017 11.05.2018. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova „Ravel“ DOO Podgorica Nabavka šopingom za izbor najpovoljnije ponude za nabavku maglite lampi, po partijama
UP.0904-1021/2016 11.05.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Vatrooprema” DOO Podgorica Nabavka roba, po partijama
UP.0902-155/2018 11.05.2018. Rješenje JP “Vodovod i kanalizacija” Ulcinj “Norma” DOO Budva Nabavka vodovodnog materijala
UP.0902-156/2018 11.05.2018. Rješenje JP “Vodovod i kanalizacija” Ulcinj “Norma” DOO Budva Nabavka vodovodnog materijala
UP.0904-51/2018 03.05.2018. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum ”GEOTEHNICH, PROJECTS & CONSULTING d.o.o. Podgorica” i  ”SIMM INŽENJERING” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-23 (R-14) Danilovgrad – Čevo, dionica Danilovgrad – Markovina, od km 0+000 do km 16+000, dužine L=16km
UP.0904-51/1-2018 03.05.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum ”GEOTEHNICH, PROJECTS & CONSULTING d.o.o. Podgorica” i  ”SIMM INŽENJERING” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-23 (R-14) Danilovgrad – Čevo, dionica Danilovgrad – Markovina, od km 0+000 do km 16+000, dužine L=16km
UP.0904-101/2018 03.05.2018. Rješenje Agencija za nacionalnu bezbjednost ”Clean Express” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja higijene u službenim prostorijama
UP.0904-565/2016 03.05.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum ”Vis Solis Montenegro d.o.o. Podgorica” Nabavka radova na izgradnji DTS 10/0,4kV Lastva Grbaljska sa priključkom 10kV KDV-om u NN mrežu