DKZKPJNCOMMISSION FOR THE CONTROL OF PUBLIC

PROCURAMENT PROCEDURES

Jul 2018

There are no translations available.


Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0905-20/2018 27.07.2018. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Danlab” DOO Podgorica Nabavka robe, potrošnog materijala za Forenzički centar, po partijama
UP.0905-164/2018 27.07.2018. Rješenje Uprava za imovinu ”Netcom” DOO Podgorica Nabavka izvođenje radova na elektro instalacijama slabe struje za potrebe tekućeg održavanja objekata drzavnih organa, po partijama
UP.0904-72/2018 27.07.2018. Rješenje Uprava za inspekcijske poslove ”EFEL TRAVEL” DOO Cetinje Nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila
UP.0902-260/2018 27.07.2018. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Energogroup” DOO Podgorica Nabavka nastavnih, vježbovnih i bojevih ubojnih sredstava, po partijama
UP.0902-48/2018 27.07.2018. Rješenje ”Montecargo” AD Podgorica ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja željezničkih voznih sredstava
UP.0902-267/2018 27.07.2018. Rješenje Uprava za imovinu ”Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe državnih organa, po partijama, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 24 mjeseca
UP.0903-271/2018 27.07.2018. Rješenje Klinički centar Crne Gore “Surfmont“ DOO Kotor Nabavka sredstava za higijenu, papirnih i PVC proizvoda, po partijama
UP.0903-261/2018 27.07.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Konzorcijuma ”Sava osiguranje AD - Sava car DOO” i ”Swiss Osiguranje” AD Podgorica i ”Smokva” DOO Podgorica Nabavka usluga registracije službenih vozila
UP.0906-153/2018 27.07.2018. Rješenje Uprava za imovinu Zajedničke ponude ponuđača Aleksandar Ivanović i Predrag Lazarević iz Podgorice Nabavka zakupa poslovnog prostora u Podgorici, za potrebe smještaja političke partije "Demokratska Crna Gora", po partijama
UP.0906-505/2017 27.07.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica u ime i za račun ”Putevi” DOO u reorganizaciji ”Vujačić Company” DOO Podgorica Nabavka šopingom guma za vozila
UP.0905-187/2018 27.07.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova “Electro team ”DOO Budva nabavke izvođenja radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa "Cmiljača"-Dalekovod 35 kV ”Ribarevina –Cmiljača” u Opštini Bijelo Polje
UP.0905-264/2018 27.07.2018. Rješenje Opština Rožaje “TOFI” DOO Rožaje Nabavka radova na izgradnji potpornih zidova na teritoriji Opštine Rožaje
UP.0905-151/2018 27.07.2018. Rješenje Uprava za imovinu “SIMENS INŽENJERING” DOO Podgorica Nabavka radova na elektro instalacijama jake struje za potrebe tekućeg održavanja objekta državnih organa
UP.0904-386/2016 27.07.2018. Rješenje JZU Dom zdravlja Pljevlja ”BB group” DOO Podgorica Nabavka usluge održavanja higijene prostora
UP.0904-790/2015 27.07.2018. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Raster office” DOO Podgorica Nabavka informatičke opreme, po partijama
UP.0904-959/2017 27.07.2018. Rješenje Ministarstvo finansija ”Swiss Osiguranje” AD Podgorica i žalba ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja motornih vozila i osiguranja zaposlenih, po partijama
UP.0902-243/2018 27.07.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica “Kings &Co” DOO Podgorica Nabavka i isporuke usluga keteringa-narodna kuhinja
UP.0902-184/2018 27.07.2018. Rješenje Opština Budva “Eminent” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji trafostanica sa kablovskim vodovima u Dubovici, Smokovom Vijencu i Petrovcu
UP.0907-251/2018 20.07.2018. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora "Electro Team" DOO Budva Nabavka radova na održavanju javne rasvjete, po partijama
UP.0907-249/2018 20.07.2018. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Electro Team” DOO Budva Nabavka radova na održavanju javne rasvjete, po partijama
UP.0906-165/2018 20.07.2018. Rješenje Opština Tivat ”Tehnotekstil” DOO Nikšić Nabavka za nabavku i ugradnju taktilnih površina
UP.0905-180/2018 20.07.2018. Zaključak JP ”Komunalne djelatnosti” Bar ”Usluga” AD Bačka Topola Nabavka pogrebne opreme
UP.0905-188/2018 20.07.2018. Rješenje Pošta Crne Gore „HLB Mont Audit“ DOO Podgorica Nabavka usluga procijenjene vrijednosti nekretnina Pošte Crne Gore AD za računovodstvene svrhe u skladu sa zahtjevima MRS 16 I36, sa stanjem na dan 21.12.2016.
UP.0905-125/2018 20.07.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Putin” DOO Pljevlja Nabavka usluga po partijama
UP.0902-117/2018 20.07.2018. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Clean express” DOO Podgorica Nabavka usluga čišćenja i održavanja higijene, uz zaključivanje okvirnog sporazuma od 48 mjeseci
UP.0902-194/2018 20.07.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji TS 10/0.4 kV 1x1.000 kVA sa uklapanjem u VN infrastrukturu na lokaciji Stari aerodrom, Glavni grad Podgorica
UP.0903-242/2018 20.07.2018. Rješenje Opština Bar “Kov-Car” DOO Tivat Nabavka specijalnog multifunkcionalnog vatrogasnog vozila za potrebe službe zaštite
UP.0903-254/2018 20.07.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Baranka Export-Import Pejanović“  DOO Bar Nabavka ormara za stubne trafostanice 10/0,4 kv
UP.0907-225/2018 20.07.2018. Rješenje JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore "Deus Group" DOO Nikšić Nabavka kontejnera za medicinski otpad
UP.0907-247/2018 20.07.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Electro Team” DOO Budva Nabavka radova - nabavka opreme i izvođenje radova na uzemljenju neutralne tačke 35 kV mreže Ulcinj
UP.0907-74/2018 20.07.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Elektromontaža” DOO Kraljevo Nabavka radova ‘’ključ u ruke’’ 10 kV kablovski vod od TS 35/10 kV ‘’Klinci’’ do Arze na Luštici
UP.0906-259/2018 20.07.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Eminent” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji KV 10 RP 10 kV Mojkovac – izvod Slatina i izgradnji KV 10 kV RP 10 kV ”Crno Polje-KID” – Mojkovac, po partijama
UP.0905-205/2018 20.07.2018. Rješenje Vodovod i kanalizacija DOO Podgorica ”Office Box” DOO Podgorica Nabavka za sukcesivnu nabavku kancelarijskog materijala za period od godinu dana
UP.0904-696/2016 20.07.2018. Rješenje Uprava za imovinu Konzorcijuma GRAND-ADJI Nabavka radova na zamjeni spoljašnje stolarije na rezidenciji Predsjednika Crne Gore na Cetinju
UP.0904-103/2015 20.07.2018. Rješenje JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Konzorcijuma “Montal DSD” DOO Podgorica i ”Geoart” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na sanaciji oštećenih djelova obale u zoni morskog dobra, po partijama
UP.0904-782/2016 20.07.2018. Rješenje ”Monteput” DOO Podgorica JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica Nabavka usluga izrade Elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima terena za potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare, dionica Mateševo - Andrijevica
UP.0902-190/2018 20.07.2018. Rješenje JZU Opšta bolnica Nikšić „Acoma MNE“ DOO Nikšić Nabavka kontejnera i kesa za infektivni, patoanatomski i farmaceutski otpad
UP.0902-182/2018 20.07.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova „Urbi Pro“ DOO Podgorica Nabavka vršenja usluga revizije Glavnog projekta privođenja namjeni novoizgrađenih djelova objekata Dom zdravlja ”Nova Varoš” i Dom zdravlja ”Stara Varoš” u Podgorici
UP.0902-143/2018 12.07.2018. Rješenje Opština Tivat ”Sapcom” DOO Tivat Nabavka usluga fizičko-tehničke zaštite imovine i lica u novoj poslovnoj zgradi
UP.0902-145/2018 12.07.2018. Rješenje Opština Tivat ”Sapcom” DOO Tivat Nabavka usluga fizičko-tehničke zaštite imovine i lica u staroj poslovnoj zgradi
UP.0903-221/2018 12.07.2018. Rješenje Opština Pljevlja “Grand Design” DOO Podgorica Nabavka i postavljanja opreme za Dom kulture
UP.0906-248/2018 12.07.2018. Rješenje Ministarstvo vanjskih poslova ”Congress travel” DOO Podgorica Nabavka usluga – organizacija hotelskog smještaja, konferencija, naučno stručnih skupova i ostalih vezanih usluga
UP.0905-250/2018 12.07.2018. Rješenje Ministarstvo finansija “Double L” DOO Podgorica Nabavka usluga prevođenja za potrebe Ministarstva finansija i Uprave carina
UP.0905-180/2016 12.07.2018. Rješenje JP ”Komunalne djelatnosti” Bar ”Usluga” AD Bačka Topola Nabavka pogrebne opreme
UP.0904-132/2018 12.07.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Energetska agencija Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji NDTS 10/04 kV ”B-3(7)” – Ulcinj
UP.0904-130/2018 12.07.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Energetska agencija Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka trafostanice 10/0,4 kV (1x630 kVA) i trafostanice 10/0,4 kV (1x1000 kVA)
UP.0903-226/2018 12.07.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova “Urbi Pro” DOO Podgorica Nabavka vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji žičare “Savin kuk“ u  Opštini Žabljak
UP.0906-485/2017 12.07.2018. Rješenje ”13 Jul Plantaže” AD Podgorica ”Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka samoljepljivih deklaracija i naljepnica
UP.0906-22/2018 12.07.2018. Rješenje Ministarstvo finansija – Uprava carina ”Smart tech” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade administrativnih kapaciteta Uprave carina za punu implementaciju informacionog sistema za upravljanje inspekcijskim nadzorom
UP.0907-217/2018 12.07.2018. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica "AP Print" DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0907-215/2018 12.07.2018. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Golbi” DOO iz Podgorice Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0907-218/2018 12.07.2018. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica "Grafo Group" DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0907-219/2018 12.07.2018. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica "Merkator International" DOO Bijelo Polje Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0907-216/2018 12.07.2018. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica "Pro File" DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0905-63/2018 12.07.2018. Rješenje Vodovod i kanalizacija DOO Podgorica ”Patenting” DOO Beograd Nabavka i isporuke 40% rastvora gvožđe (III) hlorida (FeCl3) za period od godinu dana
UP.0902-196/2018 11.07.2018. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Zajednička ponuda Dalekovod-Novi Volvox-Elnos” Nabavka izgradnje DV 110 kV Virpazar-Ulcinj, po sistemu “ključ u ruke”
UP.0904-238/2018 06.07.2018. Rješenje ”Komunalne usluge” DOO Podgorica Zajednička ponuda ”Nova Energija” Nabavka radova za rekonstrukciju javne rasvjete (nabavka i ugradnja LED svjetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i opština Golubovci i Tuzi
UP.0902-106/2018 06.07.2018. Rješenje ”Komunalno” DOO Budva ”Vujačić Company” DOO Podgorica Nabavka auto guma za kamione i putnička vozila
UP.0902-210/2018 06.07.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić JKP ”Komunalno Nikšić” Nikšić Nabavka usluga za potrebe HE ”Perućica”, po partijama, i to: partija 1 – održavanje objekata zatvaračnice; partija 2 – čišćenje drenažnog kanala Krupac I i partija 3 – čišćenje kanala Moštanica i Zeta II
UP.0906-206/2018 06.07.2018. Rješenje Uprava za imovinu „Krstaš Company“ DOO Nikšić Nabavka državnih simbola (Grb Crne Gore i Zastava Crne Gore) za potrebe državnih organa
UP.0904-798/2017 06.07.2018. Rješenje JU Dječji dom ”Mladost” Bijela ”D-Security” DOO Podgorica Nabavka usluga obezbjeđenja lica i imovine
UP.0904-424/2015 06.07.2018. Rješenje Opština Ulcinj “Signalizacija” DOO Zagreb, Republika Hrvatska Nabavka radova na obilježavanju horizontalne signalizacije u gradu
UP.0904-183/2018 06.07.2018. Rješenje AD ”Montekargo” Podgorica ”Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka službene i zaštitne odjeće i obuće
UP.0902-240/2018 06.07.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Strucon&Bartolet Konzorcij” i Konzorcijuma IGP ”Fidija” DOO Podgorica, ”Ing-invest” DOO Danilovgrad, ”Doppelmayr Seilbahnen” Gmbh, ”Geomax group” DOO Podgorica, ”Geoprojekt” DOO Podgorica i ”Paming” DOO Podgorica Nabavka usluga projektovanja i izvođenja radova na izgradnji šestosjedne žičare, projektovanje i izvođenje radova na izgradnji 4 km ski staze na lokaciji “Savin kuk” u Opštini Žabljak
UP.0905-236/2018 06.07.2018. Rješenje Klinički centar Crne Gore “Fidas” DOO Podgorica Nabavka hotelskih usluga u Beogradu
UP.0905-9/2016 06.07.2018. Zaključak Regulatorna agencija za energetiku Ekonerg-institut za energetiku i zaštitu okoliša  d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska i Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb, Republika Hrvatska žalbi „Ernst & Young Montenegro“ DOO Podgorica i Ernst & Young s.r.o. Prag, Češka Republika  i po žalbi Exergia S.A. energy, managment and informacion tehnology consultants, Atina Nabavka usluge izrade podzakonskih akata za oblast regulacije tržišta gasa i povezane obuke
UP.0905-9/1-2016 06.07.2018. Rješenje Regulatorna agencija za energetiku Ekonerg-institut za energetiku i zaštitu okoliša  d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska i Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb, Republika Hrvatska žalbi „Ernst & Young Montenegro“ DOO Podgorica i Ernst & Young s.r.o. Prag, Češka Republika  i po žalbi Exergia S.A. energy, managment and informacion tehnology consultants, Atina Nabavka usluge izrade podzakonskih akata za oblast regulacije tržišta gasa i povezane obuke
UP.0903-245/2018 05.07.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica „Alfa project“ DOO Podgorica Nabavka saobraćajnih znakova