DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Februar 2020

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0906-33/2020 28.02.2020. Rješenje JU ”Lovćen – Bečići” Cetinje ”Žitomlin” DOO Nikšić Nabavka i izvođenje radova – adaptacija postojećeg objekta odmarališta ”Bečići” u Rafailovićima
UP.0905-18/2020 28.02.2020. Rješenje DOO ”Čistoća” Herceg Novi ”LUKOIL Montenegro” DOO Podgorica Nabavka goriva EUD - eurodizel i MB 98
UP.0904-19/2020 28.02.2020. Rješenje Vodovod i kanalizacija DOO Podgorica ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije,
UP.0905-24/2020 27.02.2020. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Berane ”Sigillum Co” DOO Podgorica Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala, cijevi i vodomjera
UP.0902-32/2020 27.02.2020. Rješenje ZU "Specijalna bolnica za psihijatriju" Kotor "Veletex" DOO Podgorica Nabavka sredstava za higijenu i održavanje čistoće, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0907-8/2020 21.02.2020. Rješenje "Čistoća" DOO Podgorica "Vujačić Company" DOO Podgorica Nabavka auto-guma
UP.0906-11/2020 21.02.2020. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Vatrooprema” DOO Podgorica Nabavka sredstava lične zaštite
UP.0903-25/2020 20.02.2020. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka roba – štampanih obrazaca
UP.0904-28/2020 20.02.2020. Rješenje ”Stratus” DOO Podgorica Opština Nikšić Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0904-29/2020 20.02.2020. Rješenje ”Stratus” DOO Podgorica Opština Nikšić Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0902-21/2020 20.02.2020. Rješenje JZU Dom zdravlja Podgorica ”Mekler” DOO Beograd Nabavka medicinskog potrošnog materijala (reagensi, kontrole, kalibratori i drugi potrošni materijal) za određivanje biohemijskih laboratorijskih analiza i odgovarajućih analizatora sa pratećom opremom (printeri, UPS sistemi i dejonizatori)
UP.0903-20/2020 14.02.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji vodovoda u Zatonu, u Opštini Bijelo Polje
UP.0907-335/2019 14.02.2020. Rješenje Opština Tivat "Briv Construction" DOO Kotor Nabavka izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice Donje Seljanovo I faza
UP.0907-17/2020 14.02.2020. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora "Žitomlin" DOO Nikšić Nabavka radova na investicionom održavanju poslovnih prostora na teritoriji opštine Kotor
UP.0906-22/2020 14.02.2020. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka tonera za potrebe organizacionih jedinica
UP.0906-15/2020 14.02.2020. Rješenje Opština Herceg Novi ”Civil Engineer” DOO Podgorica i žalbe ”Decom Montenegro” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad izgradnjom Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom
UP.0907-322/2019 06.02.2020. Rješenje Opština Budva "Hipering" DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji vodovodnog kraka od hotela "Maestral" do plaže Kamenovo
UP.0907-5/2020 06.02.2020. Rješenje Uprava za imovinu "Omnioil" DOO Podgorica Nabavka tehničkih ulja, masti i drugih tečnosti za održavanje tehničkih pokretnih stvari za potrebe Ministarstva odbrane, po partijama
UP.0906-321/2019 06.02.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja revizije glavnog projekta izgradnje lokalnog puta Gusinje – Grebaje
UP.0905-6/2020 06.02.2020. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore "Medica" DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava (potrošnog medicinskog materijala i odgovarajuće opreme) iz oblasti laboratorije - Hormoni i specifični markeri za potrebe Opštih bolnica u Baru, Beranama, Bijelom Polju, Cetinju, Kotoru, Nikšiću i Pljevljima, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 4 godine
UP.0904-12/2020 06.02.2020. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”AP Print” DOO Podgorica Nabavka poštanskih usluga
UP.0902-320/2019 06.02.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na uređenju spomen parka Knjaževac u Opštini Andrijevica
UP.0902-7/2020 06.02.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”Inženjering put” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji lokalnog puta L1 Gubavač-Bistrice, sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice u Opštini Bijelo Polje