DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

April 2020

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-70/2020 30.04.2020. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica ”Višni” DOO Podgorica Nabavka rezervnih djelova za teretna vozila za period od godinu dana
UP.0903-82/2020 30.04.2020. Rješenje Uprava javnih radova "Urbi.Pro" DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova za izgradnju objekta bazne stanice za potrebe razvoja ski centra na lokalitetu "Žarski" u Mojkovcu
UP.0907-62/2020 30.04.2020. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma "Čikom" DOO Podgorica Nabavka usluga nadogradnje/održavanja informacionog sistema za elektronsku komunikaciju u postupcima izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, izdavanja saglasnosti od strane glavnog državnog/gradskog arhitekte, pribavljanje od organa za tehničke uslove kopije plana i lista nepokretnosti, saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih zakonom od strane revidenta, izdavanja građevinske dozvole i upotrebne dozvole za složene inženjerske objekte i pribavljanja saglasnosti za izvođenje pripremnih radova na izgradnji složenih inženjerskih objekata od strane Vlade Crne Gore
UP.0906-66/2020 30.04.2020. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Niksic Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka usluga pregleda i ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija i sistema uzemljenja
UP.0905-26/1-2020 30.04.2020. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore „Energogroup“ DOO Podgorica i „SBO Crna Gora“ DOO Podgorica Nabavka opreme za integrisano upravljanje granicom, po partijama
UP.0905-67/2020 30.04.2020. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Berane „Desetka Berane“ DOO Berane Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala, cijevi i vodomjera
UP.0904-69/2020 30.04.2020. Zaključak Agencija za ljekove i medicinska sredstva ”Boka Union” DOO Tivat Nabavka usluga održavanja higijene i zelenila, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 48 mjeseci
UP.0904-81/2020 30.04.2020. Rješenje Uprava javnih radova Konzorcijum ”Decom Montenegro” DOO Podgorica i ”SBCC” DOO Cetinje Nabavka usluga stručnog nadzora
UP.0904-74/2020 30.04.2020. Rješenje “Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-75/2020 30.04.2020. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”MVE Antiseptici” DOO Podgorica Nabavka deterdženta za pranje veša i omekšivača veša
UP.0902-60/2020 30.04.2020. Rješenje Uprava za imovinu Zajednička ponuda ”Porsche Lasing” DOO Podgorica, ”Ljetopis Automotive” DOO Podgorica i ”Prokom” DOO Podgorica Nabavka prioritetnih vozila za potrebe Ministarstva prosvjete, putem finansijskog lizinga na period od pet godina sa sticanjem prava svojine na predmetu finansijskog lizinga istekom roka na koji je ugovor zaključen
UP.0902-79/2020 30.04.2020. Rješenje ”Vodovod” DOO Pljevlja ”Sigillum Co” DOO Podgorica Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala
UP.0902-65/2020 30.04.2020. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica ”Kojo Group” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji primarne vodovodne mreže u naselju Zlatica
UP.0907-55/1-2020 13.04.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica "Electro Team" DOO Budva Nabavka građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata u Regionu 1 (Nikšić i Plužine) tekuće i havarijsko održavanje, uz zaključivanje okvirnog sporazuma od 24 mjeseci
UP.0903-13/2020 09.04.2020. Rješenje Skupština Crne Gore "Kastex" DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0903-59/2020 09.04.2020. Rješenje Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ”Veletex“ DOO Podgorica Nabavka robe – higijene, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0903-58/2020 09.04.2020. Rješenje Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ”Veletex“ DOO Podgorica Nabavka robe – higijene, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0904-47/2020 09.04.2020. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Kastex” DOO Podgorica i ”Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala – papir za fotokopiranje
UP.0904-53/2020 09.04.2020. Rješenje Uprava za saobraćaj "Bemax" DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji magistralnog puta Cetinje – Čevo – Nikšić, dionica Cetinje – Čevo, dužine 23km
UP.0904-64/2020 09.04.2020. Rješenje Ministarstvo pravde “Educo centar” DOO Podgorica Nabavka usluga pisanog i usmenog prevođenja
UP.0902-54/2020 09.04.2020. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Srđan Janković Nabavka usluga izrade koncesionog akta za Luku Risan
UP.0902-46/2020 09.04.2020. Rješenje JZU Dom zdravlja Podgorica ”Osmi red-D” DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala (reagensi, kontrole, kalibratori i drugi potrošni materijal) za određivanje biohemijskih laboratorijskih analiza i odgovarajućih analizatora sa pratećom opremom (printeri, UPS sistemi i dejonizatori)
UP.0907-35/2020 09.04.2020. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica "ERC System" DOO Herceg Novi Nabavka konsultantskih usluga za implementaciju ERP sistema
UP.0907-55/2020 09.04.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica "Electro Team" DOO Budva Nabavka građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata u Regionu 1 (Nikšić i Plužine) tekuće i havarijsko održavanje, uz zaključivanje okvirnog sporazuma od 24 mjeseci
UP.0907-40/2020 09.04.2020. Rješenje Opština Bijelo Polje - Služba za zajedničke poslove "Tenegro group" DOO Podgorica Nabavka administrativnog materijala, po partijama
UP.0906-56/2020 09.04.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici – II faza radova
UP.0905-31/2020 09.04.2020. Rješenje AD ”Marina” Bar “Grand desing” DOO Podgorica Nabavka robe plutajućeg pontonskog gata i ostale opreme
UP.0905-57/2020 09.04.2020. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Montenegro tourist service” DOO Podgorica Nabavka hotelskih usluga smještaja u Beogradu
UP.0905-63/2020 09.04.2020. Rješenje Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ”Šimšić Montmilk” DOO Danilovgrad Nabavka robe - hrane za životinje
UP.0905-45/2020 09.04.2020. Rješenje JU Dom starih „Grabovac” Risan ”Žitomlin” DOO Nikšić Nabavka adaptacije G odjeljenja
UP.0905-26/2020 09.04.2020. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore „Energogroup“ DOO Podgorica i „SBO Crna Gora“ DOO Podgorica Nabavka opreme za integrisano upravljanje granicom, po partijama