DKZKPJNCOMMISSION FOR THE CONTROL OF PUBLIC

PROCURAMENT PROCEDURES

Avgust 2020

There are no translations available.

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0907-23/2020 07.08.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica "Meter&Control" DOO Beograd Nabavka radova - AMM projekat - proširenje treće faze
UP.0905-162/2020 07.08.2020. Rješenje Opština Budva ”Oliver Ing” DOO Budva Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad sanacijom postojećih saobraćajnica
UP.0905-153/2020 07.08.2020. Rješenje DOO ”Komunalno” Nikšić ,,DKS Commerce'' DOO Tivat Nabavka rezervnih djelova za transportna vozila, dostavna vozila i automobile, po partijama
UP.0904-148/2020 07.08.2020. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka radova na parternom uređenju univerzitetskog kampusa – Rektorat
UP.0902-113/2020 07.08.2020. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijuma ”Winsoft” DOO Podgorica, Energetski institut ”Hrvoje Požar” Zagreb i ”Elektroprojekt” d.d. Zagreb Nabavka usluga izrade studije iskorišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Pive nizvodno od HE Piva sa izradom softverske platforme za podršku odlučivanju o izboru optimalne varijante
UP.0902-143/2020 07.08.2020. Rješenje JU Crnogorsko narodno pozorište ”Ayli planet” DOO Podgorica Nabavka usluga vazdušnog prevoza
UP.0902-138/2020 07.08.2020. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova „Toškovići” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji i rekonstrukciji distributivne mreže snadbijevanja vodom prijestonice Cetinje
UP.0902-147/2020 07.08.2020. Rješenje Turistička organizacija Opštine Budva “Multimedia Group” DOO Budva Nabavka usluga iznajmljivanja tehničke opreme: bine, ozvučenja, rasvjete i druge tehničke podrške za realizaciju manifestacija prema kalendaru Turističke organizacije Opštine Budva
UP.0905-108/2020 06.08.2020. Rješenje "Čistoća" DOO Podgorica "Vujačić Company" DOO Podgorica Nabavka roba auto-guma
UP.0905-141/2020 06.08.2020. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore ”InfoCore” DOO Podgorica Nabavka kompjuterske opreme - međunarodni projekat IESP po partijama
UP.0904-155/2020 06.08.2020. Rješenje Skupština Crne Gore ”Kastex” d.o.o. Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0902-158/2020 06.08.2020. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Smart tech” DOO Podgorica Nabavka usluga administriranja sistema Centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori
UP.0902-152/2020 06.08.2020. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore "Professional Development Group" DOO Podgorica Nabavka osteosintetskog materijala za potrebe KCCG, Specijalne bolnice Risan i Opštih bolnica u Bijelom Polju, Beranama, Nikšiću i Pljevljima, po partijama