DKZKPJNCOMMISSION FOR THE CONTROL OF PUBLIC

PROCURAMENT PROCEDURES

Februar 2021

There are no translations available.


Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Datum objave odluke Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka Obavještenje o pokrenutom upravnom sporu
UP.0905-26/2021 26.02.2021. 26.02.2021. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost "Mtel" d.o.o. Podgorica Nabavka usluga telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica u Sistemu za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od 4 godine
UP.0907-18/2021 26.02.2021. 26.02.2021. Rješenje "Komunalne usluge" d.o.o. Podgorica "Roaming Networks" d.o.o. Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji telekomunikacione infrastrukture
UP.0903-33/2021 25.02.2021. 25.02.2021. Rješenje Opština Nikšić ”Vatrooprema” DOO Podgorica Nabavka robe - odijela za prilaz vatri
UP.0902-19/2021 25.02.2021. 25.02.2021. Rješenje "Crnogorski elektrodistributivni sistem" DOO Podgorica ”Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji DTS 10/0,4 kV 630kVA Lastva Grbaljska sa priključnim KB 10kV i uklapanjem u NNM Ubr.907/2021
UP.0902-32/2021 25.02.2021. 25.02.2021. Rješenje "Zaštita prostora Crne Gore" DOO Danilovgrad ”Lager” DOO Podgorica Nabavka građevinskih mašina i opreme, teretnih i priključnih vozila, po partijama

Ubr.947/2021

presuda Ubr.947-2021

UP.0906-31/2021 12.02.2021. 12.02.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica "Electro team" DOO Budva Nabavka izvođenja fizičkih radova na održavanju distributivnih objekata u Regionu 2 (Podgorica, Cetinje, Danilovgrad, GO Zeta i GO Tuzi) - tekuće i havarijsko održavanje, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0904-11/2021 12.02.2021. 12.02.2021. Rješenje Agencija za civilno vazduhoplovstvo ”Telenor” DOO Podgorica i žalba ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije, po partijama, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0903-30/2021 11.02.2021. 11.02.2021. Rješenje Opština Tuzi ”Optimusproject” DOO Bijelo Polje Nabavka izrade glavnog projekta rekonstrukcije Ržaničkog mosta
UP.0905-16/2021 11.02.2021. 11.02.2021. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga tehničkog pregleda DV Čevo-Pljevlja-dionica 400 kV Čevo-Brezna, dionica 400+110 kV Brezna-Njegovuđa i tehnički pregled DV 110 kV Brezna-Žabljak, dionica Njegovuđa-Žabljak
UP.0904-20/2021 11.02.2021. 11.02.2021. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore ”DON SECURITY” d.o.o. Nikšić  i  ”SAFETY & CONSULTING AGENCY” d.o.o. Podgorica Nabavka usluga fizičkog obezbješenja i nadzora zgrada, po partijama
UP.0903-23/2021 05.02.2021. 05.02.2021. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Trinaest” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade studija za revalorizaciju optičke infrastrukture, predlog novog telekomunikacionog prenosnog sistema CGES-a i izrada ankete za sagledavanje zainteresovanosti trećih lica (potencijalnih korisnika) za korišćenje usluga CGES-a
UP.0902-24/2021 05.02.2021. 05.02.2021. Rješenje JZU Opšta bolnica "Danilo I" Cetinje ”Professional Development Group PDG” DOO Podgorica Nabavka digitalnog RTG aparata
UP.0902-22/2021 05.02.2021. 05.02.2021. Rješenje Rudnik uglja AD Pljevlja ”Electro team” DOO Budva Nabavka radova na izmještanju dijela dalekovoda 35 kV "Potrlica-Tvrdaš" između stubnih mjesta broj 9 i 16 za DTO sistem
UP.0906-25/2021 05.02.2021. 05.02.2021. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore "Raster Office" DOO Podgorica Nabavka i isporuke inventara vrijednosti od 300,00 eura do 1.000,00 eura za potrebe projekta ERASMUS + GEOBIZ
UP.0907-15/2021 05.02.2021. 05.02.2021. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica "Hemos Impregnacija" d.o.o. Bijeljina Nabavka drvene građe (pragovi)