DKZKPJNCOMMISSION FOR THE CONTROL OF PUBLIC

PROCURAMENT PROCEDURES

Maj 2021

There are no translations available.


Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Datum objave odluke Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka Obavještenje o pokrenutom upravnom sporu
UP.0902-87/2021 27.05.2021. 28.05.2021. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog i birotehničkog materijala
UP.0907-81/2021 25.05.2021. 25.05.2021. Rješenje Opština Budva "Fidas" d.o.o. Podgorica nabavke ustupanja izvođenja radova na uređenju i opremanju parkovske površine  kod JU SMŠ "Danilo Kiš"
UP.0906-94/2021 20.05.2021. 20.05.2021. Rješenje Opština Budva "BEN-KOV" DOO Tivat Nabavka multifunkcionalnog vozila za potrebe "Vodovod i kanalizacija" DOO Budva, po partijama
UP.0905-97/2021 20.05.2021. 20.05.2021. Rješenje Opština Berane ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka radova natkrivanja tribine gradskog stadiona I faza - Izolaterski radovi
UP.0904-92/2021 20.05.2021. 20.05.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica ”Network communication” d.o.o. Tivat Nabavka usluga održavanja ADSS i OPGW optičke mrežne infrastrukture

Ubr.3063/2021

presuda Ubr. 3063-2021

UP.0902-80/2021 20.05.2021. 20.05.2021. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluge revizije idejnog projekta DV 2x400 kV Pljevlja-Bajina Bašta

Ubr.3032/2021

presuda Ubr. 3032-2021

UP.0902-91/2021 20.05.2021. 20.05.2021. Rješenje "Zaštita prostora Crne Gore" DOO Danilovgrad ”Lager” DOO Podgorica Nabavka građevinskih mašina i opreme, teretnih i priključnih vozila, po partijama
UP.0905-85/2021 14.05.2021. 14.05.2021. Rješenje JZU Opšta bolnica Nikšić ”FarmaLab” DOO Podgorica Nabavka roba, neinvazivnih pacijent monitora za potrebe Internog odjeljenja
UP.0905-90/2021 14.05.2021. 14.05.2021. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Montex Hidromont” d.o.o. Nikšić Nabavka usluga za potrebe TE Pljevlja - remont kranova
UP.0904-77/2021 14.05.2021. 14.05.2021. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Winsoft” DOO Podgorica Nabavka usluga unapređenja georeferencirane baze podataka elektronske komunikacione infrastrukture

Ubr.3055/2021 

Presuda UP.0904-77-2021

UP.0902-63/1-2021 14.05.2021. 14.05.2021. Rješenje JU Zavod "Komanski most" Podgorica "Miacom" DOO Podgorica Nabavka raznih prehrambenih proizvoda, po partijama
UP.0902-82/2021 14.05.2021. 14.05.2021. Rješenje JP Radio i Televizija Crne Gore Hellas Sat Consortium LTD Kipar Nabavka usluga satelitske distribucije signala RTCG
UP.0907-88/2021 12.05.2021. 13.05.2021. Rješenje Centralna banka Crne Gore "Mtel" d.o.o. Podgorica Nabavka pružanja usluga mobilne telefonije
UP.0904-66/2021 12.05.2021. 13.05.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica ”Osmanagić CO” d.o.o. Nikšić Nabavka kamiona korpi, po partijama