DKZKPJNCOMMISSION FOR THE CONTROL OF PUBLIC

PROCURAMENT PROCEDURES

Decembar 2021

There are no translations available.


Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Datum objave odluke Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka Obavještenje o pokrenutom upravnom sporu
UP.0907-194/2021 30.12.2021. 30.12.2021. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić "Winsoft" DOO Podgorica nabavke informacionog sistema za trgovinu energijom (ET, Energy Trading)
UP.0906-160/2021 30.12.2021. 30.12.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica "MATKOM" d.o.o. Nikšić Nabavka izolatori (35/10/0,4 kV)
UP.0905-207/2021 30.12.2021. 30.12.2021. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica "Stradex commerce" d.o.o. Podgorica Nabavka materijala za rekonstrukciju postojeće unutrašnje i spoljne rasvjete u trafostanicama
UP.0905-120/2021 29.12.2021. 29.12.2021. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost "Radio-difuzni centar" d.o.o. Podgorica Nabavka usluga telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica u Sistemu za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od 4 godine
UP.0904-203/2021 29.12.2021. 29.12.2021. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0904-125/2021 29.12.2021. 29.12.2021. Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”Suton” d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina i  ”Konekta MNE” d.o.o. Podgorica Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica, po partijama
UP.0906-211/2021 28.12.2021. 28.12.2021. Rješenje "Rudnik uglja" a.d. Pljevlja "Powersense" d.o.o. Kotor Nabavka blindirane trasformatorske stanice 6/0,4 kv na sankama (BTS ćelije)
UP.0904-204/2021 28.12.2021. 28.12.2021. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica ”Electro team” d.o.o. Budva Nabavka, implementacija sa projektovanjem sistema daljinskog upravljanja (SKADA centar+2 EVP-a+7 PS-ova+4 PSN-A) na pruzi Vrbica – Bar
UP.0906-206/2021 20.12.2021. 20.12.2021. Rješenje Glavni grad Podgorica "Raster office" d.o.o. Podgorica Nabavka i isporuke kancelarijskog materijala za potrebe organizacionih jedinica, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0904-181/2021 20.12.2021. 20.12.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica ”GPS Solutions” d.o.o. Podgorica Nabavka usluga praćenja vozila GPS sistemom
UP.0904-191/2021 20.12.2021. 20.12.2021. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Telenor” d.o.o. Podgorica Nabavka telekomunikacionih usluga
UP.0906-200/2021 08.12.2021. 09.12.2021. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica "Electro team" d.o.o. Budva Nabavka radova na rekonstrukciji 10 kV i 35 kV postrojenja u TS 35/10 Rade Končar po sistemu "ključ u ruke"
UP.0905-202/2021 08.12.2021. 09.12.2021. Rješenje Zavod za statistiku “Studio Mouse” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge štampanja i dostave obrazaca i publikacija
UP.0904-193/2021 08.12.2021. 09.12.2021. Rješenje Uprava za saobraćaj ”Ding” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Debeli Brijeg – Herceg Novi od km 852+500 do km 859+500
UP.0904-198/2021 08.12.2021. 09.12.2021. Rješenje Opština Tivat "Sapcom" d.o.o. Tivat Nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja imovine i lica u novoj zgradi
UP.0902-199/2021 08.12.2021. 09.12.2021. Rješenje Opština Tivat "Sapcom" d.o.o. Tivat Nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja imovine i lica u staroj zgradi
UP.0902-174/2021 08.12.2021. 09.12.2021. Rješenje Uprava za saobraćaj ”Ding” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Šćepan polje - Nikšić, dionica Zaborje - Jasenovo polje od 46+000 do km 65+000, dužine L=19km
UP.0906-185/2021 03.12.2021. 06.12.2021. Rješenje Opština Plav "Arhitektura Aurea" d.o.o. Podgorica i žalba "Putevi Bar" d.o.o. Bar Nabavka radova na izgradnji lokalne infrastrukture - potporni zid u Skić
UP.0907-188/2021 03.12.2021. 06.12.2021. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić "Guardian World" d.o.o. Podgorica Nabavka usluga fizičke zaštite objekata EPCG AD Nikšić